31 มี.ค. ผู้ป่วยเพิ่ม 127 คน สะสม 1,651 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน สะสม 10 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 31 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1080 ครั้ง

31 มี.ค. ผู้ป่วยเพิ่ม 127 คน สะสม 1,651 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน สะสม 10 คน

31 มี.ค. 2563 ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 127 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,651 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 10 คน อายุเฉลี่ยผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ต้องออกนอกบ้าน เสี่ยงเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่คนในบ้าน

31 มี.ค. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ว่าพบมีผู้ป่วยขึ้น 127 คน รวมตัวเลขสะสม 1,651คน กทม.มากสุดสะสม 869 คน และเสียชีวิตรวม 10 คน ยังถือว่าน่ากังวล

ผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย จำแนกได้ดังนี้ 1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 62 ราย แบ่งเป็น สนามมวย 4 ราย / สถานบันเทิง 11 ราย / สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 47 ราย 2.ผู้ป่วยอื่นๆ 49 ราย แบ่งเป็น คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 17 ราย / คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย / อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 9 ราย / บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3 ราย / ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ 6 ราย / อื่นๆ 8 ราย และ 3.รอรายละเอียดจากการสอบสวนโรค 16 ราย

ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 10 ราย โดยผู้ป่วยเสียชีวิตรายใหม่ เป็นชายไทยอายุ 48 ปี มีอาชีพเป็นนักดนตรี ทำงานอยู่ใน กทม. มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน และมะเร็ง เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. มีอาการ ไอ เป็นไข้ และหอบมากขึ้น หลังกลับภูมิลำเนาได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลอำเภอในภาคอีสาน จากนั้นส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนระบบหายใจล้มเหลว ติดเชื้อในกระแสเลือด และ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563

จากข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสมพบว่าส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 30-39 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน ดังนั้นคนกลุ่มนี้หากออกมาทำงานสามารถเป็นพาหะนำเชื้อกลับไปติดคนในบ้านได้ กทม.ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด ฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมและอยู่บ้านหยุดเชื้อ ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรายภาค กทม. 869 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ราย / ภาคเหนือ 55 ราย / ภาคกลาง 172 ราย / ภาคใต้ 206 ราย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: