เรียกร้ององค์กรสิทธิมนุษยชนยุติการเพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศที่เกิดกับนักกิจกรรม

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 961 ครั้ง

เรียกร้ององค์กรสิทธิมนุษยชนยุติการเพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศที่เกิดกับนักกิจกรรม

เพจ Thaiconsent ได้เผยแพร่แถลงการณ์ 'ขอเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนยุติการเพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศที่เกิดกับนักกิจกรรมและคนที่ออกมารณรงค์ในเรื่องต่างๆ' ระบุนักกิจกรรมหญิงที่ออกมารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ถูกคุกคามทางเพศและกลั่นแกล้งออนไลน์ ชี้แม้จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นซ้ำๆ ซากๆ แต่แวดวงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ก็ยังคงเพิกเฉยและมองว่าเป็นปัญหาของปัจเจกบุคคล

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 เพจ Thaiconsent ได้เผยแพร่แถลงการณ์ 'ขอเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนยุติการเพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศที่เกิดกับนักกิจกรรมและคนที่ออกมารณรงค์ในเรื่องต่างๆ' โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากกรณีนักกิจกรรมหญิงที่ออกมารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ถูกคุกคามทางเพศและกลั่นแกล้งออนไลน์โดยกลุ่มบุคคล ด้วยการนำรูปและคลิปวีดีโอของนักกิจกรรมดังกล่าวไปโพสในกลุ่มพร้อมกับเปิดให้แสดงความเห็นในเชิงคุกคามทางเพศและล้อเลียนลักษณะรูปร่างหน้าตา โดยอ้างเสรีภาพในการแสดงออก

นอกจากจะเป็นการสร้างความไม่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกกลั่นแกล้งแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ คือการกดดันไม่ให้ใครก็ตามมีพื้นที่ปลอดภัยในการส่งเสียงพูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งมักถูกโจมตีไปที่ตัวบุคคล สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายของการคุกคามมักเป็นนักกิจกรรมเพศหญิงและเพศหลากหลาย

สำหรับ Thaiconsent เรื่องน่าเศร้ากว่าการถูกกลั่นแกล้งเป็นครั้งๆ คือการที่แม้จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นซ้ำๆ ซากๆ แต่แวดวงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ก็ยังคงเพิกเฉยและมองว่าเป็นปัญหาของปัจเจกบุคคล

ทางกลุ่มนักสิทธิฯ และองค์กรที่ทำงานด้านความยุติธรรมทางเพศ จึงออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อเรียกร้องต่อ สังคม สื่อ ภาครัฐ นักสิทธิมนุษยชน และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ให้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศ ยุติการคุกคามทางเพศ และยุติการเพิกเฉยโดยทันที

ไม่ใช่แค่เพื่อประเด็นในปัจจุบันนี้ แต่คิดยาวๆ ไปเพื่อคนอื่นๆ ที่จะออกมาส่งเสียงในอนาคตด้วย

สามารถเข้าไปอ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1h-llveTvaGUpMfwE_7UagZpfGzRnsea0MXCbiFVmgfo

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมลงชื่อสนับสนุน สามารถลงชื่อได้ที่
https://forms.gle/C798aUPJFRkgEUPTA

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: