มสธ. ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าทั้งหมด

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1917 ครั้ง

มสธ. ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าทั้งหมด

มสธ. ยกเลิกการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เพิ่มจำนวนชุดวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้าน สภา มสธ. ออกระเบียบ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.ตรีและต่ำกว่าปริญญา และยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาหวังช่วยเหลือ นศ.จากผลกระทบ COVID-19

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ว่านายประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศถือว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ มสธ. ก็ไม่ประมาทและยังคงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรด้วยการให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ Work From Home โดยการแนะนำให้คำปรึกษา วิธีการเข้าใช้งานเครือข่ายและสารสนเทศ มสธ. จากภายนอก และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการทำงาน พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตน เพื่อป้องกัน COVID-19 ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น และยังช่วยดูแลประชาชน และสังคมโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน COVID-19 ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Live คลิปวีดิทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ STOU CHANNEL รวมทั้งยังแจกเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น และถือโอกาสทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื่ออาคารทั้งหมด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ “42 ปี มสธ.ร่วมใจกู้ภัยโควิด-19” โดยความร่วมมือจากชมรมบัณฑิต มสธ. นักศึกษา และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั่วประเทศ เปิดรับเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

นายประสาท กล่าวต่อว่า ส่วนนักศึกษาทาง มสธ.ได้ยกเลิกการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า มาเป็นการเพิ่มจำนวนชุดวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ e-learning ผ่านเว็บไซต์ moodle.stou.ac.th ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2562 จำนวน 473 ชุดวิชา และมีคลิปวีดิทัศน์สอนวิธีการใช้ e-Learning และการใช้โปรแกรม Microsoft teams ในการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นต้น และเมื่อเร็ว ๆนี้ สภา มสธ.ยังได้ออกระเบียบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 800 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาทไม่เกินภาคปลายปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบ COVID-19

“มสธ.มีการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลมายาวนาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นทางสภา มสธ.จึงเห็นว่าจากวิกฤต COVID-19 น่าจะเปลี่ยนให้เป็นโอกาส โดยมสธ.น่าจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้เต็มรูปแบบ ทาง มสธ.จึงมีแนวคิดปรับรูปแบบการประเมินผลการสอบจากการสอบแบบกระดาษ มาเป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มที่การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และการสอบของผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 109 หรือรหัสรุ่น 622 คาดว่าจะจัดสอบออนไลน์ได้ช่วงกลางเดือน ก.ค. 2563 ซึ่งก่อนที่จะมีการสอบระบบออนไลน์ มสธ.ก็จะต้องมีการทดลองระบบก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าการสอบนั้นยังสามารถวัดผลได้อย่างมีคุณภาพเหมือนเดิม ไม่มีการทุจริต ข้อสอบไม่รั่ว ไม่สามารถลอกกันได้ อย่างไรก็ตามถ้ามสธ.จัดสอบระบบออนไลน์ได้ มสธ.ถือว่าสามารถจัดการการศึกษาได้สมบูรณ์ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก “รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: