จับตา: คู่มือสําหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลเด็ก 'การเล่นของเด็กในช่วงวิกฤต'

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1079 ครั้ง


สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้สนับสนุนให้มีการแปลคู่มือ IPA Play in Crisis: Support for Parents and Carers เป็นฉบับภาษาไทย เพื่อนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการเล่นของเด็กในภาวะวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ให้กับครู พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก

หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2020/05/P1_IPA_TH.pdf

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: