ชลประทาน จัดงบเร่งด่วน 2,700 ล้านบาท พัฒนาเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 266 โครงการ

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 807 ครั้ง

ชลประทาน จัดงบเร่งด่วน 2,700 ล้านบาท พัฒนาเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 266 โครงการ

ชลประทาน จัดงบเร่งด่วน 2,700 ล้านบาท พัฒนาเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 266 โครงการ กระจายทั่วประเทศ รับมือทั้งน้ำแล้งและน้ำหลาก | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ว่านายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแผนงานโครงการของกรมชลประทานในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่าในปี 2563 กรมชลฯมีโครงการที่จะดำเนินการ 877 โครงการ เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 176,968 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 939,595 ไร่ เก็บน้ำได้ 210.45 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ครัวเรือนได้ประโยชน์ 380,020 ครัวเรือน แบ่งเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่จำนวน 421 แห่ง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1.77 แสนไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 2.58 แสนไร่ ปริมาณน้ำกักเก็บได้ 199.54 ล้านลูกบาศก์เมตร การปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 456 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 6.82 แสนไร่ แต่จากความแห้งแล้งรุนแรงต้นปี 2563 และกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 3-5 อีกทั้งพิจารณาจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้อย หรือเท่าต้นฤดูแล้งปี 62/63 ที่ผ่านมา

กรมจึงวางโครงการเร่งด่วนในงบปี 2563 ตามข้อห่วงใยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ(กนช.) และนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ที่ต้องหาแหล่งน้ำสำรองและเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บน้ำต้นฤดูฝน 2563 เพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมอ่างเก็บน้ำหลักในช่วงแล้งปีต่อไป

สำหรับโครงการเร่งด่วนวางไว้เพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนในฤดูฝน จำนวน 266 โครงการ งบประมาณรวม 2,705 .7 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 3.74 แสนไร่ เก็บน้ำได้ 64.84 ล้านลบ.ม. อาทิ แก้มลิง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก โครงการบรรเทาวิกฤติภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และขุดลอกคลอง

ขณะที่โครงการขนาดใหญ่ของกรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเสร็จจะช่วยลดอุทกภัยในพื้นที่และสามารถเก็บน้ำในลำน้ำได้จำนวนหนึ่ง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภาคตะวันออก แต่ละโครงการที่ได้มีการวางในงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีล้วนมาจากแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำ 20 ปีของประเทศที่นำมาจัดในงบรายปีเพื่อให้ส่งประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและคนไทยทั้งประเทศ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: