กรมปศุสัตว์คุมเข้มมาตรฐานคอกสุนัข

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 679 ครั้ง

กรมปศุสัตว์คุมเข้มมาตรฐานคอกสุนัข

กรมปศุสัตว์เร่งออกประกาศสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่ขายสัตว์เลี้ยง แนะเลือกซื้อลูกสุนัข-แมวจากคอกที่ได้มาตรฐาน มีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ว่านายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับแล้ว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าสุนัข โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงป้องกันการระบาดของโรคที่สำคัญ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบติดต่อของสุนัข ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตลูกสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง และสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงและลดปัญหาด้านสาธารณสุข

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 เรื่อง คือ การจัดสวัสดิภาพสุนัขในฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข การจัดสวัสดิภาพแมวในฟาร์มเพาะพันธุ์แมว และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่ขายสัตว์เลี้ยง รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับเดียวกัน ซึ่งจะนำร่างประกาศกระเกษตรฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือน เม.ย. 2563 นี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: