ให้เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 553 ครั้ง

ให้เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้รัฐวิสาหกิจ 45 แห่งและบริษัทในเครือเร่งเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นในส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 2563) ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2563 รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนรวมจำนวน 345,141 ล้านบาท โดยเป็นกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 199,978 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 145,163 ล้านบาท

เว็บไซตสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานเมื่อช่วงเดือน ม.ค. 2563 ว่านายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าจากประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 19 แห่ง รวมถึงผู้บริหารบริษัทในเครือเพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และให้สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2563 ได้อย่างต่อเนื่อง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนรวมจำนวน 345,141 ล้านบาท โดยเป็นกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 199,978 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 145,163 ล้านบาท โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าบางปะกงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปผลการประชุมว่ารองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแก่รัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นในส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อน (Front - Loaded) รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายโครงการที่มี Import Content หรือการลงทุนในต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง และบริษัทในเครือให้มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 2563) ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ