27 มิ.ย. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ สะสม 3,162 คน เสียชีวิตสะสม 58 คน รักษาหายสะสม 3,053 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1257 ครั้ง

27 มิ.ย. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ สะสม 3,162 คน เสียชีวิตสะสม 58 คน รักษาหายสะสม 3,053 คน

27 มิ.ย. 2563 ศบค. รายงานไทยไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,162 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 คน รักษาหายเพิ่ม 13 คน รวมรักษาหายสะสม 3,053 คน

27 มิ.ย. 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไทยไม่พบผู้ป่วยใหม่ ส่งผลให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมคงที่ 3,162 คน หายป่วยเพิ่ม 13 คน รวมหายป่วยสะสม 3,053 คน และเสียชีวิตคงที่ 58 คน

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อรวม 9,904,963 คน ป่วยเพิ่มวันเดียวถึง 194,758 คน อาการรุนแรง 57,643 คน รักษาหายแล้ว 5,357,840 คน และเสียชีวิต 496,866 คน สหรัฐอเมริกา ยังมีผู้ป่วยสะสมมากสุด 2,552,956 คน รองลงมาคือ บราซิล จำนวน 1,280,054 คน รัสเซีย 620,794 คน อินเดีย 509,446 คน และอังกฤษ 309,360 คน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 95 ของโลก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: