คณะกรรมการพัฒนานโยบายไก่ไข่ มีมติปรับลดแม่ไก่ยืนกรงดันราคาไข่ไก่

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 559 ครั้ง

คณะกรรมการพัฒนานโยบายไก่ไข่ มีมติปรับลดแม่ไก่ยืนกรงดันราคาไข่ไก่

คณะกรรมการพัฒนานโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) มีมติปลดแม่ไก่ยืนกรงเร็วขึ้น ลดปริมาณการเลี้ยง เพื่อรักษาสมดุลผลผลิตกับความต้องการบริโภค ขณะนี้ตรึงราคาไข่ไก่ไว้ได้ ตั้งเป้าหมายราคารับซื้อหน้าฟาร์มสูงขึ้น ตามนโยบายผู้บริโภคต้องไม่เดือดร้อนและเกษตรกรต้องอยู่ได้ | ที่มาภาพประกอบ: wikimedia.org

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) กล่าวแก่ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ซึ่งเข้าพบเพื่อขอทราบนโยบายการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ว่า มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ปรับลดปริมาณไก่ไข่ยืนกรง เพื่อปรับสมดุลการผลิตไข่ไก่ภายในประเทศ จากปัจจุบันวันละ 42 ล้านฟองต่อวัน เหลือ 39 ล้านฟองต่อวัน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด ซึ่งจากการดำเนินการมาเกือบ 1 เดือน ทำให้ราคาซื้อขายไข่ไก่หน้าฟาร์มตรึงราคาอยู่ได้ ขณะนี้ตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยง ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่นั้น ราคารับซื้อไข่คละอยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนผู้ผลิตไก่ไข่ ประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 3 สมาคม สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 3 แห่ง และผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ 16 ราย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงที่มีขนาดการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป ปลดไก่ไข่ที่อายุ 75 สัปดาห์ จากเดิมที่กำหนดให้เลี้ยงได้ถึงอายุ 80 สัปดาห์ เพื่อปรับลดกำลังการผลิตไข่ไก่ภายในประเทศในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวและไม่มีการท่องเที่ยว เป้าหมายลดปริมาณไก่ไข่ยืนกรง 3 ล้านตัว ดำเนินการแล้ว 2.1 ล้านตัว นอกจากนี้ ยังประสานกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการส่งออก โดยให้กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ 16 รายดังกล่าวร่วมส่งออกไข่ไก่ตามสัดส่วนโควตาการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เพิ่มอีก 100 ล้านฟอง จากเดิมกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ 100 ล้านฟอง รวมทั้งหมด 200 ล้านฟองภายใน 6 เดือน เพื่อเร่งระบายไข่ไก่ที่สะสมออกจากตลาดภายในประเทศ ผลการดำเนินการปัจจุบันมีการส่งออกไข่ไก่แล้ว 16.79 ล้านฟอง

“สั่งกรมปศุสัตว์ประเมินสถานการณ์จากผลของมาตรการผลักดันการส่งออกไข่ไก่และปรับลดปริมาณไก่ไข่ยืนกรงเป็นระยะ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการให้มีความเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ คือ ผู้บริโภคต้องไม่เดือดร้อนและเกษตรกรต้องอยู่ได้” นายเฉลิมชัย กล่าว

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า ได้นำเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เข้าขอบคุณรมว.เกษตรฯ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดประมาณวันละ 3 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งมาตรการปรับลดปริมาณไก่ไข่ยืนกรง เพื่อปรับสมดุลการผลิตไข่ไก่ภายในประเทศ รวมทั้งการขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการส่งออกนั้น ช่วยพยุงราคาไข่ไก่ไม่ให้ตกต่ำลงไปกว่าฟองละ 2.40 บาทได้ หากดำเนินการต่อไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จะทำให้ปริมาณแม่ไก่ยืนกรงลดลง ประกอบการส่งออกไข่ไก่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาวะไข่ไก่ล้นตลาดคลี่คลาย ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคารับซื้อหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้นเป็นราคาที่เกษตรกรรายย่อยขายได้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ