เผยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 'ยอดบริจาคลด-ผ้าอ้อม-นมผงเริ่มขาด' เพราะ COVID-19

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1243 ครั้ง

เผยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 'ยอดบริจาคลด-ผ้าอ้อม-นมผงเริ่มขาด' เพราะ COVID-19

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเผย COVID-19 ส่งผลกระทบเผยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ยอดบริจาค ผ้าอ้อม-นมผงเด็กเริ่มขาด หลังงดการทำบุญเลี้ยงอาหารให้กับเด็ก เพื่อป้องกันเชื้อโรค | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) เป็นตัวแทนรับมอบขนม อาหาร นมอัดเม็ด และแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 30 แกลลอน แอลกอฮอล์แบบสเปรย์ 227 ขวด และเงินบริจาค มูลค่ารวม 100,000 บาท จากคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา โดยมีพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการมามอบสิ่งให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี ไว้ดูแลเด็กๆ ที่มีตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงอายุ7 ขวบ ทั้งหมด 377 คน

นางธนาภรณ์ กล่าวถึงมาตรการในการการดูแลเด็กอ่อนพิการ จนถึงผู้พิการสูงวัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ต้องมีความเข้มงวดกวดขันอย่างมาก มีมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลด้านโภชนาการ อาหารการกิน และสุขภาพของเด็กๆ เป็นพิเศษด้วย โดยคนพิการที่อยู่ในอุปการะของ พก.ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4,780 คน (ข้อมูล 30 เม.ย. 2563) มีหน่วยงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2หน่วย โดยเด็กๆและผู้พิการทั้งหมดได้อยู่ในพื้นที่ปิด โดยได้เน้นเรื่องการทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างทางสังคม โดยช่วงนี้จะพยายามงดกิจกรรมที่ร่วมกลุ่มเพื่อป้องกันโรค

ส่วนเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำกำชับเจ้าหน้าที่ ที่มีการไปกลับที่ทำงานดูแลความสะอาดอย่างเข้มงวด วัดไข้ทุกวัน ส่วนรถที่จะเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อที่ล้อทุกคัน มาตรการที่คุมเข้มตั้งแต่มีการระบาด ส่งผลให้จนถึงตอนนี้ ยังไม่พบเด็กและผู้พิการ ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อ ถือว่าขั้นตอนการดูแลประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมา คือสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับ ผู้พิการ โดยเฉพาะกับเด็กแรกเกิด จนถึง 7 ขวบที่บ้านเฟื่องฟ้ามีปัญหาขาดแคลนทันที เนื่องจากมาตรการสำคัญอีก 1 ข้อในช่วงโควิด-19 คือ งดการทำบุญเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ จากบุคคลทั่วไปโดยไม่มีกำหนด ประกอบกับช่วงการระบาดทำให้ไม่มีใครกล้าออกมาบริจาค ส่งผลให้ตอนนี้เกิดภาวะขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็ก

โดยฉพาะผ้าอ้อม ตอนนี้มีเด็กพิการป่วยติดเตียง เด็กพิเศษที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใช้มากถึงสัปดาห์ละ 1,500 ชิ้นขึ้นไป และนมผง สำหรับให้อาหารทางสายยางที่ต้องใช้มากถึงสัปดาห์ละ 700 กระป๋อง ตอนนี้เริ่มขาดแคลน เพราะถ้าหากลำพังงบประมาณจากภาครัฐที่มีให้กับเด็กๆ หรือผู้พิการ อยู่ที่ 57 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งถือว่าน้อยมาก ที่ผ่านมาอยู่ได้กับการบริจาคจากผู้ใจบุญ

ประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคผ้าอ้อม นมผงหรือสิ่งของอื่นๆ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้คนพิการในหน่วยงานสังกัด พก.สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานทั้ง 22 แห่ง ทั่วประเทศ โทร 0 2354 3388 หรือเว็บไซต์ www.dep.go.th

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: