ก.แรงงานสิงคโปร์ เตือนนายจ้างหากปฎิบัติไม่เป็นธรรมกับพนักงาน จะถูกตัดสิทธิ์ช่วยเหลือในอนาคต

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 25 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1372 ครั้ง

ก.แรงงานสิงคโปร์ เตือนนายจ้างหากปฎิบัติไม่เป็นธรรมกับพนักงาน จะถูกตัดสิทธิ์ช่วยเหลือในอนาคต

ก.แรงงานสิงคโปร์ เตือนนายจ้างหากปฎิบัติไม่เป็นธรรมกับพนักงาน จากนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์ช่วยเหลือนายจ้าง-พนักงานในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เงินช่วยเหลือในอนาคตอีก | ที่มาภาพประกอบ: KELVIN CHNG (อ้างใน The Straits Times)

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2020 กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์แถลงว่าบริษัทที่ลดเงินเดือนพนักงานหรือให้พวกเขาลางานโดยไม่จ่ายค่าจ้างในช่วงของการระบาดของไวรัส จะได้รับเงินช่วยเหลือการจ้างงานจากรัฐน้อยลงในงวดต่อไป

นอกจากนี้ อาจต้องลงโทษนายจ้างที่ประพฤติมิชอบ ด้วยการไม่จ่ายเงินช่วยเหลือการจ้างงานในอนาคตและลดหรือยกเลิกสิทธิ์พิเศษในการประกอบธุรกิจของนายจ้างด้วย

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้รับข้อมูลมาว่ามีบริษัทจำนวนหนึ่งไม่จ่ายเงินเดือนแก่พนักงานในช่วงขยายการตัดวงจรการระบาดของไวรัสโคโรน่า

"แม้เราจะเข้าใจว่า นายจ้างอาจประสบปัญหา แต่ก็ไม่สมควรที่จะใช้มาตรการไม่จ่ายค่าจ้างหรือประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอม"

"นอกจากนี้ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่นายจ้างคุกคามพนักงานด้วยการเลิกจ้าง จากการที่พวกเขารายงานปัญหาดังกล่าวมายังกระทรวงฯ" จากการแถลงของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์

โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือการจ้างงาน (Jobs Support Scheme) ของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ ซึ่งช่วยจ่ายค่าจ้างของพนักงานร้อยละ 75 ของเงินเดือนพื้นฐาน 4,600 ดอลลาร์สิงคโปร์ ให้แก่แรงงานชาวสิงคโปร์จำนวน 1.9 ล้านคน จะขยายไปจนถึงเดือน พ.ค. 2020 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของรัฐบาลเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมาว่าจะขยายมาตรการตัดวงจรการแพร่ระบาดของไวรัสไปอีก 4 สัปดาห์จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2020

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ยังเตือนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติด้วยว่า ต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานต่อไป เนื่องจากมีการคืนค่าธรรมเนียม (levy) ในการจ้างแรงงานต่างชาติ 750 ดอลลาร์สิงคโปร์ให้แก่ผู้ถือใบอนุญาตทำงานระดับกลาง (S Pass) หรือใบอนุญาตทำงาน ที่จ้างมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมและละเว้นการชำระค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในเดือนพฤษภาคมด้วย

นอกเหนือจากนี้ กระทรวงฯ ได้คืนค่าธรรมเนียมก่อนหน้าแก่แรงงานต่างชาติคนละ 750 ดอลลาร์สิงคโปร์ ที่ได้รับการจ้างงานเมื่อวันที่ 29 ก.พ. แล้วยังพักชำระค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในเดือน เม.ย. ด้วย นายจ้างจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงฯ ตามลิงค์นี้ (https://form.gov.sg/#!/5e9ff8ec194a2500122e40a1)

บริษัทที่มีบัญชีชำระเงินที่จ่ายทันที (PayNow) ต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงก์ดังกล่าวภายในวันที่ 8 พ.ค. เพื่อรับค่าธรรมเนียมคืนในวันที่ 29 พ.ค. บริษัทที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 22 พ.ค. จะได้รับสิทธินี้ในวันที่ 19 มิ.ย.

บริษัทที่ไม่มีบัญชี PayNow ต้องกรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 22 พ.ค. เพื่อรับเช็คค่าธรรมเนียมคืน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. เป็นต้นไป

กระทรวงแรงงานย้ำว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนและอาจระงับโครงการเงินช่วยเหลือการจ้างงานหรือการคืนค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างชาติของบริษัทเหล่านี้จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์เสริมว่า อาจปฏิเสธนายจ้างไม่ให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการเยียวยาเหล่านี้เช่นเดียวกับมาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม หากมีหลักฐานว่าประพฤติไม่ชอบหรือไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง
นายจ้างที่ประพฤติมิชอบจะถูกลดสิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจในอนาคตเช่นกัน


ที่มาเรียบเรียงจาก
https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/coronavirus-pass-on-jobs-support-to-workers-or-lose-future-payouts-mom-warns

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: