ขนส่งฯ ออกประกาศ งดสอบใบขับขี่ใหม่ในส่วนกลาง 24 มี.ค.-12 เม.ย. 2563

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 619 ครั้ง

ขนส่งฯ ออกประกาศ งดสอบใบขับขี่ใหม่ในส่วนกลาง 24 มี.ค.-12 เม.ย. 2563

อธิบดี ขนส่งทางบกฯ ลงนาม ประกาศงดสอบใบอนุญาติขับขี่ใหม่ หนี COVID-19 ใน 5 พื้นส่วนกลางกรุงเทพฯ และขนส่งจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด มีผล 24 มี.ค.-12 เม.ย. 2563 | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ว่านายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศ งดการสอบเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยประกาศของกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว จะเผยแพร่ในที่ 23 มี.ค. 2563 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.-12 เม.ย. 2563 ครอบคลุมการสอบใบอนุญาตใหม่ ของสำนักงานขนส่ง 5 พื้นที่ส่วนกลาง ของกรุงเทพมหานคร และขนส่งจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

เนื่องจากการออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่มีความเข้มข้นทั้งในเรื่องของการอบรมและการสอบปฏิบัติ ที่ผู้สอบต้องเข้ามาแสดงตน ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบ ซึ่งการสอบอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจทำให้มีการพบปะผู้คนสื่อสารระหว่างกันจำนวนหนึ่ง จึงจำเป็นต้องระงับการสอบไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนการสอบใบอนุญาตใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอื่นๆ จังหวัดใดจะมีการยกเลิกตามมาก็เป็นอำนาจในการออกประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด จะพิจารณาเห็นสมควรสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว ส่วนงานต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ถือใบอนุญาตเดิม ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมระบบออนไลน์ไว้แล้ว โดยในส่วนของประเด็นที่ต้องมีการอบรม ผู้ถือใบอนุญาตเพิ่มเติม ก็จะมีระบบ E-LEARNING เข้ามา อำนวยความสะดวก และสามารถแจ้งต่อทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งและรับใบอนุญาตขับขี่ที่ต่อไปได้ทันที ดังนั้นการต่อใบอนุญาตขับขี่เดิมจึงไม่มีผลกระทบต้องหยุดให้บริการแต่อย่างใด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวถึงแผนการบริหารบุคคลในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ข้าราชการบางส่วนปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (work at home) เพื่อลดการอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายว่าการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของข้าราชการของกรมการขนส่งทางบก จะต้องไม่กระทบกับงานบริการที่ให้แก่ประชาชน โดยจะมีการหมุนเวียนในส่วนของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานในแต่ละวัน และลดการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้ง ของข้าราชการในแต่ละวันลงประมาณ 30% ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมแผนไว้พร้อมแล้วก่อนจะมีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาอีกครั้ง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: