จีนคัดค้านสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีน 59 แห่ง

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 ธ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1805 ครั้ง

จีนคัดค้านสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีน 59 แห่ง

หลังสหรัฐฯ ประกาศขึ้นบัญชีดำควบคุมการส่งออกบริษัทจีน 59 แห่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงซอฟท์แวร์และแผงวงจร กระทรวงพาณิชย์จีนได้คัดค้านการกระทำดังกล่าวของสหรัฐฯ โดยเด็ดขาด และจะใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบธรรมของบริษัทจีน | ที่มาภาพประกอบ: Knowledge@Wharton - University of Pennsylvania

China Radio International รายงานเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2020 ว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯประกาศขึ้นบัญชีดำควบคุมการส่งออกบริษัทจีน 59 แห่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งรวมถึงซอฟท์แวร์และแผงวงจร ต่อกรณีดังกล่าว โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนได้แถลงว่าจีนคัดค้านการกระทำดังกล่าวของสหรัฐฯ โดยเด็ดขาด และจะใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบธรรมของบริษัทจีน

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐฯกีดกันบริษัทจีนด้วยการใช้อำนาจบาตรใหญ่ของตน สหรัฐฯได้ใช้มาตรการควบคุมการส่งออกที่ไม่ถูกต้องต่อบริษัท องค์การ และบุคคลของต่างประเทศครั้งแล้วครั้งเล่า โดยอ้างความมั่นคงแห่งชาติ การกระทำเช่นนี้ของสหรัฐฯเป็นการทำลายระเบียบเศรษฐกิจ การค้าโลก และกฎระเบียบการค้าเสรีระหว่างประเทศอย่างรุนแรง อีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานโลกด้วย จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนทั่วโลก

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังกล่าวอีกว่าจีนเรียกร้องอีกครั้งให้สหรัฐฯยุติการกระทำแบบเอกภาคี ไม่ข่มเหงรังแกประเทศอื่น และหันมาปฏิบัติต่อวิสาหกิจต่างประเทศ รวมทั้งวิสาหกกิจของจีนอย่างเที่ยงธรรม พยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ รวมทั้งส่งเสริมการฟื้นตัว และการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: