กรมควบคุมมลพิษเผย มิ.ย. 2563 ฟื้นฟู 'ลำห้วยคลิตี้' คืบหน้า 88%

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1536 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษเผย มิ.ย. 2563 ฟื้นฟู 'ลำห้วยคลิตี้' คืบหน้า 88%

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ เดือน มิ.ย. 2563 มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 88 พร้อมเร่งโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายในเดือน ส.ค. 2563 นี้ | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ว่านายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษ ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรีมาตั้งแต่เดือนพ.ย. 2560 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1,000 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน ส.ค. 2563 ขณะนี้เดือน มิ.ย. 2563 ได้ดำเนินการมาแล้ว 955 วัน มีความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 88 โดยมีงานที่ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น งานสำรวจ งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิม การปรับปรุงถนน และการสร้างฝายดักตะกอนจำนวน 1 ฝาย โดยมีเวลาการดำเนินการที่เหลืออีกประมาณ 2 เดือน

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ล่าสุดเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 พร้อมตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนในลำห้วยที่เหลือบริเวณคลิตี้ล่าง การขุดกองกากแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในบริเวณต่างๆ แล้วนำไปปรับเสถียรและขนส่งไปบรรจุยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การจัดทำรางระบายน้ำรอบบ่อเก็บหางแร่เดิมและทำรั้วรอบ การก่อสร้างฝายดักตะกอนอีก 1 ฝาย พร้อมกับยังได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เนื่องจากการทำงานของโครงการที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิค สภาพพื้นที่ รวมทั้งปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงอาจมีความล่าช้า

นายประลอง กล่าวอีกว่า หลังจากมีการฟื้นฟูเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้มีการตรวจพบพื้นที่ปนเปื้อนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน จึงได้เสนอโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 โดยได้จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงานและรายการปริมาณงานและราคาเบื้องต้นเพื่อขอตั้งงบประมาณ หารือกับสำนักงบประมาณและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อกำหนดขอบเขตงานและสำรวจพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังได้ประสานและเตรียมการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการฟื้นฟูเพิ่มเติมด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: