รมช.พาณิชย์สั่ง ITD ติวเข้มการขาย 'e-book' หวั่นผิดกฎหมายลิขสิทธิ์

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2478 ครั้ง

รมช.พาณิชย์สั่ง ITD ติวเข้มการขาย 'e-book' หวั่นผิดกฎหมายลิขสิทธิ์

รมช.พาณิชย์สั่ง ITD ติวเข้มการขาย 'e-book' หวั่นผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หวังสร้างความได้เปรียบทางการค้า รองรับการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซ | ที่มาภาพประกอบ: Tina Franklin (CC BY-SA 2.0)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 ว่านายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ ที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายไทย และสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD จัดกิจกรรมวิเคราะห์การค้าและการพัฒนา เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก โดยทาง ITD ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Copyright Coalition Thailand

ทั้งนี้ จะมีการจัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ : กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks” วันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้อภิปราย ได้แก่ รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะบดี คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์กรณีการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม จะทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีทักษะความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน รวมถึงได้รับทราบถึงมาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในการค้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: