กบง. เห็นชอบโครงสร้าง NGV อิงดีเซล B10 แนวโน้ม NGV ราคาถูกลงอีก

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 755 ครั้ง

กบง. เห็นชอบโครงสร้าง NGV อิงดีเซล B10 แนวโน้ม NGV ราคาถูกลงอีก

กลางเดือน มิ.ย. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบหลักการปรับสูตรโครงสร้างราคา NGV ใหม่ ที่อิงราคาน้ำมันดีเซล B10 ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งในช่วงที่ราคาน้ำมันยังถูกเช่นปัจจุบันจะทำให้ราคา NGV ลดลงอีกประมาณ 3 บาทต่อกิโลกรัม | ที่มาภาพประกอบ: ปตท.

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 ว่าหลักการปรับสูตรโครงสร้างราคา NGV ใหม่ อิงราคาน้ำมันดีเซล B10 ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 จะต้องรอนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือน ก.ค. 2563 ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำมาใช้

ทั้งนี้โครงสร้างราคา NGV เดิมเป็นการตั้งราคาบวกจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ (Cost-Plus) ซึ่งสะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันย้อนหลังไป 6-12 เดือน ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในทันที หมายความว่าราคาน้ำมันที่ปรับลดลงวันนี้ ต้องรอ อีกประมาณ 6 เดือนข้างหน้าราคาต้นทุน NGV จึงจะปรับลดลงตาม

แต่การปรับโครงสร้างราคาเพื่อเปลี่ยนมาอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล B10 ในสัดส่วน 75% (สมมติราคาดีเซลอยู่ที่ 20 บาทต่อลิตร ราคา NGV ตามโครงสร้างใหม่จะอยู่ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม )

ปัจจุบันราคาจำหน่าย NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 15.31 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหากมีการปรับมาใช้โครงสร้างใหม่ราคาจะลดลงจากเดิมประมาณ 3 บาทต่อกิโลกรัม เพราะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันยังต่ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาดีเซล B10 ปรับสูงขึ้น NGV ก็จะปรับสูงขึ้นตามเช่นเดียวกัน แต่ที่ผ่านมารัฐมีการบริหารกลไกราคาไม่ให้ดีเซล เกินเพดาน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งทำให้ราคา NGV ที่อิงดีเซล ก็จะไม่เกิน 22.50 บาทต่อกิโลกรัม

โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะมีการหารือกับกระทรวงคมนาคม ในการปรับอัตราค่าโดยสารของรถที่ใช้ NGV ให้สะท้อนโครงสร้างราคา NGV ที่จะมีการปรับใหม่ด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: