21 พ.ค. ไทยติดเชื้อใหม่ 3 คน สะสม 3,037 คน เสียชีวิตสะสม 56 คน รักษาหายสะสม 2,897 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 256 ครั้ง

21 พ.ค. ไทยติดเชื้อใหม่ 3 คน สะสม 3,037 คน เสียชีวิตสะสม 56 คน รักษาหายสะสม 2,897 คน

21 พ.ค. 2563 ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,037 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 56 คน รักษาหายเพิ่ม 9 คน รวมรักษาหายสะสม 2,897 คน ย้ำการลงทะเบียนไทยชนะข้อมูลไม่รั่วไหล ช่วยให้กรมสอบสวนโรคสามารถติดตามผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงได้

21 พ.ค. 2563 Thai PBS รายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดยระบุว่าวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อจำนวน 3 คน ยอดสะสม 3,037 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ย