WHO แถลงชื่นชม 'รัฐบาล-ประชาชน' เวียดนาม มีวินัยรับมือ COVID-19

กองบรรณาธิการ TCIJ: 21 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1056 ครั้ง

WHO แถลงชื่นชม 'รัฐบาล-ประชาชน' เวียดนาม มีวินัยรับมือ COVID-19

นาย Takeshi Kasai ผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงชื่นชมเวียดนาม ทั้งรัฐบาลซึ่งเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ และประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนเวียดนาม เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้เวียดนามมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง

"รัฐบาลเวียดนามได้แสดงความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการดำเนินมาตรการต่างๆ ประกอบกับความมีวินัยในหมู่ประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมเพื่อลดการติดเชื้อ" นาย Takeshi Kasai กล่าว

โดยล่าสุดประเทศเวีดนามยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส COVID-19 เลยแม้แต่คนเดียว และมีผู้ป่วยติดเชื้อเพียง 268 คน น้อยกว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Today Online, 21/4/2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: