เวียดนามเล็งเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่า 2 เท่า รองรับเศรษฐกิจขยายตัวภายในปี 2573

กองบรรณาธิการ TCIJ: 20 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 954 ครั้ง

เวียดนามเล็งเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่า 2 เท่า รองรับเศรษฐกิจขยายตัวภายในปี 2573

รัฐบาลเวียดนามเผยยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ พบว่ามีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานจากปัจจุบันอยู่ที่ 54 กิกะวัตต์ ให้เป็น 125-130 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 เท่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์คือความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ และมีทรัพยากรด้านพลังงานเพียงพอสำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ฯ ยังระบุอีกว่าจะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็น 15% และขยับเพิ่มเป็น 20% ภายในปี 2573 ขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินมีสัดส่วนอยู่ที่ 38% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในประเทศ โดยรัฐบาลจะพยายามหาการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยพัฒนาโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆ และเร่งแปรรูปกิจการด้านพลังงานที่เป็นของรัฐอีกด้วย

ที่ผ่านมาเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดของเอเชีย จะต้องต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากความต้องการพลังงานนั้นมีสูงกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: The Hindu, 19/2/2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: