เวียดนามออกมาตรการลดค่าไฟ 10% ทั้งครัวเรือนและภาคธุรกิจ ส่วนสถานที่รักษาผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าไฟ

กองบรรณาธิการ TCIJ: 20 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 833 ครั้ง

เวียดนามออกมาตรการลดค่าไฟ 10% ทั้งครัวเรือนและภาคธุรกิจ ส่วนสถานที่รักษาผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าไฟ

ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติให้ลดค่าไฟลง 10% ในทุกครัวเรือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอแผนปรับลดค่าไฟสำหรับโรงแรมและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ในการกักกันผู้ป่วยและสงสัยว่าผู้ป่วย COVID-19 คาดว่าจะได้รับการลดหย่อนค่าไฟครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ใช้จริง โดยอยู่ระหว่างการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติรับรองซึ่งกำหนดให้มีผลทันที

 

นอกจากจากครัวเรือนที่จะได้รับการลดค่าไฟ 10% แล้ว ส่วนภาคธุรกิจจะได้รับส่วนลด 10% ครอบคลุมช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดเช่นเดียวกัน รวมถึงขณะที่ผู้ประกอบการสถานที่พักของนักท่องเที่ยว และภาคการผลิตต่างๆ จะได้รับการลดหย่อนค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับครัวเรือน

อย่างไรก็ตามสถานประกอบการที่ใช้สำหรับกักกันโรคหรือใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดทั้ง 3 เดือนต่อจากนี้ โดยการไฟฟ้าเวียดนามได้เริ่มใช้มตรการดังกล่าวแล้ว โดยเริ่มลดค่าไฟจากครัวเรือนเป็นลำดับแรก มีผลนับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: VN Express, 19/4/2020

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: