พนักงานไปรษณีย์ทำงานจัดตั้งในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้อย่างไร?

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 19 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 911 ครั้ง

พนักงานไปรษณีย์ทำงานจัดตั้งในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้อย่างไร?

นักสหภาพแรงงานในสหรัฐฯ เขียนบทความเกี่ยวกับการ 'จัดตั้ง-เรียกร้อง' ของพนักงานไปรษณีย์ในช่วงวิกฤต COVID-19 แนะจัดตั้งในระดับสถานที่ทำงานในเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย - ระดมการสนับสนุนจากสาธารณชนที่ต้องการเห็นงานบริการไปรษณีย์เป็นของสาธารณะไม่ใช่ถูกแปรรูปให้เป็นของเอกชน | ที่มาภาพประกอบ: jimwestphoto.com

Alex Fields เขียนบทความ 'How Postal Workers Are Organizing Ourselves During the Crisis' ลงในเว็บไซต์ Labor Notes เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2020 มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

0 0 0

ผู้บริหารไปรษณีย์ล้มเหลวอย่างมากในการรับมือกับการระบาดของเชื้อ COVID-19 เพราะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากสาธารณชนทราบแน่ชัดว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ผู้บริหารไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาแต่อย่างใด แม้แผนกความปลอดภัยจะออกประกาศข้อควรระวังไปยังหัวหน้าแผนกต่าง ๆ แต่พวกเขาแทบไม่อ่านกัน

มีข้อตกลงข้อหนึ่งของสหภาพแรงงานไปรษณีย์แห่งอเมริกา (American Postal Workers Union) ระบุว่า ถุงมือ เจลทำความสะอาดและหน้ากากอนามัยจะต้องถูกส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง แต่กลับไม่มีของส่งมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว

ทั้งนี้ ผู้นำสหภาพแทบไม่ค่อยทำอะไร หรือสื่อสารกับสมาชิก (ในช่วงที่เราล่ารายชื่อยื่นข้อเสนอ สหภาพแรงงานไปรษณีย์ฯ ได้ขอให้สำนักงานไปรษณีย์กลาง (USPS) เพิ่มสิทธิลาป่วย 80 ชั่วโมงให้แก่พนักงานปฏิบัติการที่ไม่มีสิทธิลาหยุด และอนุญาตให้พนักงานใช้วันลาของตนเองหยุดอยู่บ้านกับลูก ๆ ที่ไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะทำ)

พนักงานไปรษณีย์ตระหนักว่านี่กำลังจะเป็นหายนะและหลายคนมองว่า เราจำเป็นต้องดำเนินการในนามของพนักงานเอง ผมได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่เห็นอกเห็นใจบางคนและเริ่มต้นเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวัง สิทธิลาบริหาร (Administrative leave) โดยจ่ายค่าจ้างเต็มให้แก่พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ค่าความเสี่ยงติดเชื้อและอื่น ๆ โดยหวังจะครอบคลุมพนักงานทุกคนทั่วภูมิภาค และมีผู้สนับสนุนนับหมื่นชื่อในวันแรก (ตอนนี้ล่ารายชื่อได้ถึง 90,000 ชื่อ) และมากกว่าครึ่งเป็นพนักงานไปรษณีย์

ด้วยการตระหนักถึงโอกาสในการจัดตั้งในระดับพื้นที่ ผมได้ติดต่อสมาชิกระดับฐานและเว็บไซต์ Labor Notes โดยใช้อีเมล์ของผู้สนับสนุนข้อเรียกร้องของเรา เราโทรศัพท์ถึงพนักงานที่สนับสนุนทุกสัปดาห์ ซึ่งเรามีเบอร์โทร 100-200 คน และตั้งกลุ่มในเฟสบุ๊ค เพื่อแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มมากกว่า 18,000 คน เรากำลังผลักดันสามเรื่อง ดังนี้

1. จัดตั้งในระดับสถานที่ทำงานในเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงานและการตอบสนองต่อกรณีที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เราได้ตีพิมพ์แผนการจัดตั้งในที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

2. เรียกร้องต่อฝ่ายบริหารระดับบนของสำนักงานไปรษณีย์กลาง ในเรื่องการลาบริหาร (ลาได้รับค่าจ้างซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิลาป่วยหรือวันหยุดพักผ่อนของเรา) ค่าความเสี่ยงและบังคับใช้กฎบัตรว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน เรากำลังกดดันผู้นำสหภาพแรงงานให้ระดมสมาชิกทั้งหมด เคลื่อนไหวนำประเด็นนี้เข้าสู่สำนักงานใหญ่และสภาคองเกรส เราได้ทำจดหมายลงนามสนับสนุนสำหรับเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานที่ได้รับการเลือกตั้ง (ตั้งแต่ระดับฐานขึ้นไป) โดยในช่วงสองวันแรกของการรวบรวมรายชื่อสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สหภาพได้มากกว่า 100 คน รวมถึงประธานสหภาพระดับท้องถิ่น 10 คน

3. เคลื่อนไหวในสภาคองเกรส ด้วยรายได้ที่ลดลงของสำนักงานไปรษณีย์ของอมริกาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายปีที่ผ่านมาและกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ที่พิจารณากันอย่างรวดเร็วในสภาคองเกรส – ท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริการไปรษณีย์ – ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการต่อสู้ระยะยาวของเรา คือต่อต้านการแปรรูปสำนักงานไปรษณีย์ของประเทศ (USPS)

โครงการเงินอัดฉีดการไปรษณีย์ของประเทศล่าสุดมีมูลค่าถึง 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่งบเกือบทั้งหมดถูกตัดออกในขั้นสุดท้าย เราต้องการให้มีกฎหมายสนับสนุนงานบริการไปรษณีย์ ขจัดการจ่ายผลประโยชน์ล่วงหน้า ซึ่งเป็นความสูญเสียเกือบทั้งหมดของงานบริการไปรษณีย์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและช่วยขยายงานบริการ

เพื่อให้ได้ข้อเรียกร้องนี้ เราต้องระดมการสนับสนุนจากสาธารณชนที่ต้องการเห็นงานบริการไปรษณีย์เป็นของสาธารณะไม่ใช่ถูกแปรรูปให้เป็นของเอกชน

 

ที่มาเรียบเรียงจาก
https://labornotes.org/blogs/2020/04/how-postal-workers-are-organizing-ourselves-during-crisis

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: