ประชาพิจารณ์ออนไลน์ TCAS ส่วนใหญ่เห็นด้วยรวมรอบ 3-4 ไม่ควรสละสิทธิ์ข้ามรอบ

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 331 ครั้ง

ประชาพิจารณ์ออนไลน์ TCAS ส่วนใหญ่เห็นด้วยรวมรอบ 3-4 ไม่ควรสละสิทธิ์ข้ามรอบ

ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เผยผลประชาพิจารณ์ออนไลน์ TCAS ส่วนใหญ่เห็นด้วยรวมรอบ 3-4 ไม่ควรสละสิทธิ์ข้ามรอบ

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 ว่านายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่าตามที่ ทปอ.ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564-2566 ทางเว็บไซด์ ซึ่งได้ปิดระบบการแสดงความคิดเห็นไปแล้ว โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 2,180 คน ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทางเว็บ ปิดไปแล้วเรียบร้อย มีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,180 คน กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล โดยจะมีการประชุมปลายเดือน มีนาคมนี้ เพื่อสรุปและเสนอ ทปอ. ในเดือน เมษายนนี้ต่อไป ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้น พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการรวม TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชั่น โดยสมัครพร้อมกันและประกาศผล 2 ครั้ง และเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์เรื่องการสละสิทธิ์ โดยเห็นว่าไม่ควรให้สละสิทธิ์ข้ามรอบ ควรดำเนินการให้จบภายในรอบนั้นๆ สำหรับอันดับการเลือกคณะ/สาขา ซึ่งมีข้อเสนอให้เลือก 6 อันดับ 8 อันดับ และ 10 อันดับ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เกินร้อยละ 50 ต้องการ 10 อันดับ ส่วนผู้ปกครอง คนทั่วไป โรงเรียน และ สถาบันอุดมศึกษา ต้องการ 6 อันดับ

“จากการที่เราเปิดรับฟังความเห็น จึงทำให้เห็นข้อมูล และต้องนำมาพิจารณาในหลายมิติ ทั้งข้อดีและข้อเสียของจำนวนอันดับในการเลือก โดยนักเรียนเห็นว่า เมื่อนำรอบ 3 ซึ่งให้เลือกได้ 6 อันดับ และ รอบ 4 ซึ่งเลือกได้ 4 อันดับ เมื่อนำมารวมรอบกันก็ควรให้เลือกได้ 10 อันดับ เนื่องจากเห็นว่าเกณฑ์การคัดเลือกรอบ 3 และ รอบ 4 แม้ว่าจะเป็นสาขาเดียวกัน แต่เกณฑ์แต่ละรอบก็ต่างกัน ทำให้ต้องเลือกสาขาเดียวกัน ส่วนมุมมองของมหาวิทยาลัยก็เห็นว่า หากเด็กติดคณะที่เลือกอันดับท้ายๆ ก็จะไม่เรียน ซึ่งข้อมูล TCAS ปี 2562 พบว่า แม้จะให้เลือก 6 อันดับ นักเรียนก็ไม่ได้เลือกครบทั้ง 6 อันดับทุกคน และนักเรียนที่เลือก 1-4 อันดับก็มีจำนวนพอๆ กัน ดังนั้นการมีอันดับให้เลือกจำนวนมากๆ ก็ไม่ได้หมายความเด็กจะเลือกจนครบ 10 อันดับ นอกจากนี้เด็กบางส่วนก็เห็นว่า จำนวนที่มากเกินไป ทำให้เลือกยาก โดยเฉพาะอันดับท้ายๆ แต่ผู้ใหญ่บางคนก็เห็นว่า เป็นสิทธิของเด็กที่จะเลือกได้ 10 อันดับ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะให้เด็กเลือกได้ 10 อันดับ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ” ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ. กล่าว

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อน เพื่อเสนอ ทปอ.ในเดือน เม.ย. นี้ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็อาจจะไม่ได้มีการประชุม ทปอ.ในเดือน เม.ย. นี้ หรือ อาจเป็นการประชุมทางไกล ซึ่งหากไม่มีการประชุมก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบ TCAS ปี 2564 เพราะระบบการคัดเลือกจะเร่ิมต้นกระบวนการ TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงานในเดือน ธ.ค. 2563 ซึ่ง รอบ 1 และ รอบ 2 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนรอบ 3 และ รอบ 4 ก็จะเริ่มต้นในเดือน เม.ย. 2564 และทุกอย่างก็เหมือนเดิม เพียงแต่ช่วงเวลาสมัครและการประมวลผลที่เรานำมารวมกัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ