รมว.ศึกษา สั่งรื้อระบบสอบเด็ก ม.6 ให้รวม 'โอเน็ต GAT, PAT และ 9 วิชา' ให้เหลือสอบรอบเดียว

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 648 ครั้ง

รมว.ศึกษา สั่งรื้อระบบสอบเด็ก ม.6 ให้รวม 'โอเน็ต GAT, PAT และ 9 วิชา' ให้เหลือสอบรอบเดียว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยตนจะเริ่มรื้อระบบการทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ในเด็กระดับชั้น ม.6 ก่อน ให้รวม 'โอเน็ต GAT, PAT และ 9 วิชา' ให้เหลือสอบรอบเดียว

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เรื่อง การปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 เพื่อให้การทดสอบมีมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยตนจะเริ่มรื้อระบบการทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ในเด็กระดับชั้น ม.6 ก่อน ซึ่งจะพยายามทำให้การทดสอบวัดความรู้เหลือเพียงการทดสอบที่ใช้นำไปศึกษาต่อและมีประโยชน์ต่อการเรียนของเด็กจริงๆ เพราะขณะนี้เด็ก ม.6 สอบซ้ำซ้อนหลายวิชาเริ่มตั้งแต่การสอบโอเน็ต การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนั้นเราสามารถปรับการทดสอบของเด็กให้เหลือการสอบเดียวแต่คลอบคลุมการศึกษาต่อและประเมินทักษะความรู้หมดทุกอย่างได้หรือไม่

“ผมไม่ได้รื้อการทดสอบต่างๆ ของนักเรียนมาจากคะแนนโอเน็ตต่ำหรือสูง แต่คิดว่าเราสามารถปรับการสอบต่างๆให้เหลือการสอบเดียว แต่ครอบคลุมการวัดและประเมินผล รวมถึงสามารถนำคะแนนการทดสอบไปใช้ศึกษาต่อได้จริง เหมือนการสอบข้อสอบของ SAT (Scholastic Assessment Test) ที่เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังใช้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กมีความสามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาคณะไหนได้บ้าง ทั้งนี้ผมไม่อยากให้เด็กต้องมานั่งกดดันตัวเองทุกครั้งที่มีการทดสอบและนำมาบอกว่าการสอบต่างๆเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง เพราะเด็กบางคนที่เป็นเด็กเก่งไปทดสอบการสอบระดับสากล แต่ทำไมมาสอบโอเน็ตกลับได้คะแนนไม่ดี มันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการสอบหรือไม่ หรือแม้กระทั่งเราอยากให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นแต่ไม่ได้สร้างข้อสอบให้คิดวิเคราะห์จริงๆ ดังนั้นผมจึงมอบเป็นการบ้านให้ สพฐ.และ สทศ.กลับไปทบทวนในเรื่องนี้แล้ว” รมว.ศธ.กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ