เปิดตัวเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ช่วยแบกภาระเพื่ออุ้มพลังงานหมุนเวียน ปี 2563 สูงกว่า 5.3 หมื่นล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 514 ครั้ง

เปิดตัวเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ช่วยแบกภาระเพื่ออุ้มพลังงานหมุนเวียน ปี 2563 สูงกว่า 5.3 หมื่นล้านบาท

สำนักงาน กกพ. เผยตัวเลขการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ตลอดปี 2563 ประมาณ 28.92 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็น 53,016 ล้านบาท ขณะที่กระทบค่า Ft เฉพาะงวด พ.ค.-ส.ค. 2563 อยู่ที่ 28.74 สตางค์ต่อหน่วย หรือประมาณ 18,323 ล้านบาท สูงขึ้นจากงวดก่อน (ม.ค.-เม.ย.) ที่อยู่ระดับ 28.65 สตางค์ต่อหน่วย หรือ 17,146 ล้านบาท เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 | ที่มาภาพประกอบ: Energy News Center

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 ว่านายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ของปี 2563 จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งค่าเงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (Adder) และเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Feed in Tariff (FiT) คิดเป็นเงินประมาณ 28.92 สตางค์ต่อหน่วย หรือรวมเป็น 53,016 ล้านบาท

โดยค่า Ft ในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2563 มีต้นทุนจากการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งค่า Adder และ FiT คิดเป็นเงิน 28.74 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงิน 18,323 ล้านบาท สูงขึ้นจากงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2563 ที่อยู่ระดับ 28.65 สตางค์ต่อหน่วย หรือ 17,146 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสูงเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค. 2563 เพราะสภาพลมแรงขึ้นทำให้ผลิตไฟฟ้าได้สูงขึ้น

โดยค่า Ft งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2563 คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากค่า Adder และ FiT ของพลังงานหมุนเวียน ประมาณ 29.20 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็น 17,547 ล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวจาก กกพ.กล่าวว่าหากโรงไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก (SPP) ประเภทกึ่งเสถียรภาพ (Semi Firm) รวม 300 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างการขอเลื่อนเข้าระบบจากปี 2562 เป็นปี 2563 นี้ และโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวัตต์ หากเข้าระบบในปี 2563 ได้จริง อาจส่งผลให้ต้นทุนค่า Fit จากพลังงานทดแทนเพิ่มสูงขึ้น แต่อาจไม่เกิน 20 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีผลกระทบต่อค่า Ft เท่าไหร่ โดยในการปรับค่าไฟฟ้าฐานของประเทศจะมีการพิจารณาผลกระทบค่า Ft จากการส่งเสริมพลังงานทดแทนด้วย ซึ่งคาดว่ายอดอัตราผลกระทบจะใกล้เคียงปัจจุบันที่ 29-30 สตางค์ต่อหน่วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: