สื่อเผยเปิดซองประมูลโครงการพัฒนาอู่ตะเภา 'กลุ่ม BBS' เสนอผลตอบแทนรัฐมากที่สุด

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1180 ครั้ง

สื่อเผยเปิดซองประมูลโครงการพัฒนาอู่ตะเภา 'กลุ่ม BBS' เสนอผลตอบแทนรัฐมากที่สุด

สื่อ 'กรุงเทพธุรกิจ' เผยเปิดซองประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 'กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS' เสนอผลตอบแทนรัฐมากที่สุด ชนะ 'กลุ่มซีพี' กองทัพเรือคาดประกาศผลทางการ มี.ค. 2563 นี้

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 ว่าคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้เปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเปิดซองครั้งนี้ดำเนินการที่อาคาร Navy Club วังนันทอุทยาน กองบัญชาการกองทัพเรือ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 17 ม.ค. 2563

สำหรับกระบวนการต่อจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอด้านราคา ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอด้านราคา เช่น สมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงิน เพื่อให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ภาครัฐ นำไปสู่การจัดทำร่างสัญญาและรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อประกอบสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือกได้ภายในเดือน มี.ค. 2563

พล.ร.ต.เกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ ในฐานะเลขานุการและคณะกรรมการคัดเลือก ระบุว่าขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอของเอกชน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียดในซอง 3 โดยตามขั้นตอนจะไม่มีการประกาศผลซอง 3 หรือประกาศราคาที่เอกชนยื่นข้อเสนอให้ทราบ เพราะตามข้อกำหนดจะมีเพียงการประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น

ส่วนขั้นตอนลงนามสัญญา จะเกิดขึ้นภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการคัดเลือก โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครอง ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากว่าเป็นคนละกระบวนการกันและสามารถดำเนินการคู่ขนานกันไปได้

สำหรับตัวแทนของกลุ่มซีพี ที่เข้ามาร่วมเปิดซองข้อเสนอที่ 3 ในวันนี้ คือ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานสำนักพัฒนาโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยภายหลังเปิดซองข้อเสนอได้ปฏิเสธในการตอบคำถามว่าพึงพอใจการเปิดซองครั้งนี้หรือไม่

ขณะที่กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS [ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย จำกัด (มหาชน)] มีนายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมเปิดซอง โดยภายหลังการเปิดซองระบุว่า วันนี้มาเป็นเพียงพยานในการเปิดซองเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือนัดหารือในครั้งต่อไป

กรุงเทพธุรกิจ อ้างแหล่งข่าวจากคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ระบุว่าผลการเปิดซองข้อเสนอที่ 3 ข้อเสนอด้านราคาในวันนี้ พบว่าเอกชนที่เสนอราคาสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มบีบีเอส ซึ่งมีการเสนอราคาให้ผลตอบแทนรัฐ 3.01 แสนล้านบาท

ขณะที่กลุ่มซีพี ที่มีการเปิดซองข้อเสนอในครั้งนี้ เสนอให้ผลตอบแทนรัฐประมาณ 1 แสนล้านบาท ส่วนข้อเสนอของกลุ่ม Grand Consortium ก็ยื่นข้อเสนออยู่ที่ราว 1 แสนล้านบาท ทำให้กลุ่มบีบีเอส เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และจะเข้าสู่การเจรจาก่อนที่จะมีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับกองทัพเรือ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: