พัฒนาเกมส์ 3 มิติ WOS หวังคนรุ่นใหม่รู้จักประวัติศาสตร์เมืองโบราณอู่ทอง

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ต.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3134 ครั้ง

พัฒนาเกมส์ 3 มิติ WOS หวังคนรุ่นใหม่รู้จักประวัติศาสตร์เมืองโบราณอู่ทอง

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพัฒนาเกมส์ 3 มิติ ผ่านเกมส์บนมือถือ War of Scramble : U Thong Kingdom (WOS) หวังสร้างการรับรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่และคนทั่วไป ได้รู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทอง จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ บนมือถือ ทั้งระบบ IOS และ Android ในปีงบประมาณ 2564 | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยี เมืองสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงกลุ่มสื่อสมัยใหม่ (New Media) ในรูปแบบเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และต่อยอดองค์ความรู้ และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ให้อยู่ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ (New Media) ประเภทเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ในวงกว้าง ให้คนทั่วไปได้รู้จักถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมาของยุคสมัยทวารวดี ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตสื่อในรูปแบบเกมส์ 3 มิติ ผ่านเกมส์บนมือถือ War of Scramble : U Thong Kingdom (WOS) การดำเนินการมีการจัดทำแผน ออกแบบกราฟิกตัวละครทั้งที่เป็นตัวละครหลักและมอนสเตอร์ในเกมส์ ออกแบบภาพแสงสีเสียงให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยรุ่นและคนทั่วไป ออกแบบระบบควบคุมเกมส์ให้เสถียรมีประสิทธิภาพ และจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ บนมือถือ ทั้งระบบ IOS และ Android ในปีงบประมาณ 2564

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: