ตั้งเป้าติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งของฝากส่งในตู้ไปรษณีย์ ครบทั่วประเทศปี 2564

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 378 ครั้ง

ตั้งเป้าติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งของฝากส่งในตู้ไปรษณีย์ ครบทั่วประเทศปี 2564

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กสท โทรคมนาคม ยกระดับการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งของฝากส่งในตู้ไปรษณีย์ จำนวน 1,000 ตู้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายในปี 2563 และภายในปี 2564 จะขยายการติดตั้งเซนเซอร์ครบทุกตู้กว่า 22,000 ตู้ทั่วประเทศ | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อต้นเดือน ก.ค. 2563 ว่านายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พัฒนาตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด (Smart Thailand Post Box) หรือตู้ไปรษณีย์ที่มีเซนเซอร์สำหรับตรวจหาสิ่งของที่ฝากส่งผ่านตู้ไปรษณีย์ด้วยเทคโนโลยี Internet Of Things (IoT) ผ่านการติดตั้งระบบเซนเซอร์ รับ – ส่งข้อมูล ทำให้สามารถแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ของตู้ไปรษณีย์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งจะแสดงผลเมื่อจดหมายถูกหย่อนผ่านช่องรับจดหมายไปยังไปรษณีย์ในพื้นที่ให้รับทราบทันที และสามารถตรวจสอบจำนวนครั้งของการหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์ได้พร้อมบันทึกวันและเวลาในการเปิดหรือปิดประตูตู้ดังกล่าว ให้สามารถกำหนดเวลาการไขตู้ไปรษณีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานความเร็วในการรับฝากจดหมายผ่านตู้ไปรษณีย์ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการฝากส่งจดหมาย โดยเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,600 ล้านชิ้น ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้วางแผนทดลองติดตั้งเซนเซอร์ในตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด จำนวน 1,000 ตู้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายในปี 2563 และภายในปี 2564 จะขยายการติดตั้งเซนเซอร์ครบทุกตู้กว่า 22,000 ตู้ทั่วประเทศ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ