'ภาวะโลกรวน' ชนะเลิศประกวดตั้งชื่อ 'Climate Change' เป็นภาษาไทย

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ธ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 6413 ครั้ง

'ภาวะโลกรวน' ชนะเลิศประกวดตั้งชื่อ 'Climate Change' เป็นภาษาไทย

ประกาศผลประกวดคำเรียกชื่อ 'Climate Change' เป็นภาษาไทย 'ภาวะโลกรวน' ชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท จาก 4,000 กว่าผลงานทั่วประเทศที่เข้าร่วมแคมเปญ #คำพูดเปลี่ยนโลก

เมื่อช่งเดือน ธ.ค. 2563 reanrooclimatechange.com ได้ประกาศผลประกวดคำเรียกชื่อ "Climate Change" เป็นภาษาไทย
ผลปรากฎว่าคำว่า"ภาวะโลกรวน" โดยคุณพนัส จั่นสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 1 ล้านบาท จาก 4,000 กว่าผลงานทั่วประเทศที่เข้าร่วมแคมเปญ #คำพูดเปลี่ยนโลก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: