กนอ.คาด EEC ทำขยะอุตสาหกรรมเพิ่ม เล็งผลักดันเพิ่มปริมาณรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเป็น 2,000 MW

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1017 ครั้ง

กนอ.คาด EEC ทำขยะอุตสาหกรรมเพิ่ม เล็งผลักดันเพิ่มปริมาณรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเป็น 2,000 MW

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คาด EEC ทำขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม จะเพิ่มขึ้นจาก 22 ล้านตันต่อปีในปัจจุบัน เป็น 25-28 ล้านตันต่อปีในปี 2565 เตรียมเสนอแนวทางแก่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ ให้เพิ่มปริมาณรับซื้อไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม จากปัจจุบัน 75 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเฟสละ 500 เมกะวัตต์ขึ้นไป | ที่มาภาพประกอบ: Waste Management World

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานเมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. 2563 ว่านายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ.เตรียมเสนอแนวทางแก่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ ให้เพิ่มปริมาณรับซื้อไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม จากปัจจุบัน 75 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเฟสละ 500 เมกะวัตต์ขึ้นไป

เนื่องจากแนวทาง Waste-to-Energy สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งช่วยให้การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนั้นจะต้องสร้างในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันปริมาณขยะในประเทศไทยโดยรวมเฉลี่ยมีปริมาณทั้งหมด 49.8 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นขยะชุมชน 27.8 ล้านตันต่อปี และขยะอุตสาหกรรม 22 ล้านตันต่อปี โดยเป็นขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย 20.8 ล้านตันต่อปี และขยะอุตสาหกรรมอันตราย 1.2 ล้านตันต่อปี

"ประเทศไทยมีกากอุตสาหกรรมอยู่ถึงปีละ 22 ล้านตัน แบ่งเป็นกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายถึง 20.8 ล้านตัน สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมได้ถึง 2,000 เมกะวัตต์"นายจักรรัฐ กล่าว

รองผู้ว่า กนอ.กล่าวอีกว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชน และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล จะทำให้มีมูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ ปริมาณกากอุตสาหกรรม หรือของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม จะเพิ่มขึ้นจาก 22 ล้านตันต่อปีในปัจจุบัน เป็น 25-28 ล้านตันต่อปีในปี 2565 ซึ่งกากอุตสาหกรรมเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง จำเป็นต้องกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น กนอ.จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนแนวทางการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) ด้วยการนำ กากอุตสาหกรรม ไปทำเป็น เชื้อเพลิงอัดก้อน Refuse Derived Fuel(RDF) สำหรับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเปลี่ยนจากขยะอุตสาหกรรมเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานจากน้ำมัน แก๊ส หรือถ่านหิน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: