ประธาน กพฐ. ไม่เห็นด้วยโรงเรียนขึ้นป้ายโชว์เด็กเก่ง

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 508 ครั้ง

ประธาน กพฐ. ไม่เห็นด้วยโรงเรียนขึ้นป้ายโชว์เด็กเก่ง

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุจะทำอย่างไรให้โรงเรียนทั้งหลายเลิกนำนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เช่น สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ขึ้นป้ายโฆษณาบริเวณหน้าโรงเรียน มองว่าโรงเรียนควรเลิกใช้นักเรียนมาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง เพราะการที่โรงเรียนให้ความสนใจเด็กเฉพาะกลุ่มคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้อง

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุม กพฐ. ว่าที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานเรื่องขั้นตอนการรับนักเรียนและการสอบคัดเลือกที่มีการขยับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 จากเดิมสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม จะปรับเป็นให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 6-7 มิ.ย. ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมโรงเรียน เพื่อที่จะปรับให้มีความเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การตั้งสถานศึกษาใหม่ไม่ควรให้เกิดขึ้นโดยง่าย อาจจะต้องมีการสำรวจ หรือเป็นนโยบายระดับประเทศ เป็นต้น และเมื่อไรได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะมีการประกาศเป็นกฎกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อไป และที่ประชุมยังได้เห็นชอบการขอควบรวมโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 13 โรง และการขอเลิกโรงเรียน จำนวน 11 โรง ตามที่ สพฐ.เสนอ

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ฐานสมรรถนะ ซึ่งขณะนี้ผ่านการเห็นชอบจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมได้เสนอแนะให้ สพฐ.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครู สร้างเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร และครูจะได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงจะต้องมีคู่มือให้กับครูด้วย และในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ประชุมเห็นว่าครูควรที่จะเน้นการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถบูรณาการความรู้ได้ ไม่ได้เน้นเฉพาะเนื้อหา เนื่องจากที่ผ่านมาตนได้รับรายงานว่ามีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่ง มีคำสั่งให้โรงเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งหากดำเนินงานในลักษณะนี้โดยไม่คำนึงถึงพัฒนาการจองเด็กก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้

“ผมยังฝากเลขาฯ กพฐ. ด้วยว่าจะทำอย่างไรให้โรงเรียนทั้งหลายเลิกนำนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เช่น สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ขึ้นป้ายโฆษณาบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งผมมองว่าโรงเรียนควรเลิกใช้นักเรียนมาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง เพราะการที่โรงเรียนให้ความสนใจเด็กเฉพาะกลุ่มคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้อง ซึ่งเลขาฯ กพฐ.ก็รับที่จะไปพิจารณา”ประธาน กพฐ.กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ