15 ก.พ. สธ.แถลงบุคลากรทางแพทย์ไทยติดเชื้อ 'COVID-19' เพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 34 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 1754 ครั้ง

15 ก.พ. สธ.แถลงบุคลากรทางแพทย์ไทยติดเชื้อ 'COVID-19' เพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 34 ราย

15 ก.พ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงพบบุคลากรทางแพทย์ไทยติดเชื้อ 'COVID-19' เพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 34 ราย

15 ก.พ. 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงว่าขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) เพิ่ม 1 ราย คนไทย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพศหญิง อายุ 35 ปี โดยเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ยืนยันที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร จึงอยู่ในระบบเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้น เมื่อมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ จึงรับเข้ารักษาในห้องแยกโรค และผลตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้ผลเป็นบวก ขณะนี้รักษาอยู่ในห้องแยกโรค สถาบันบำราศนราดูร

อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลอื่น เนื่องจากต้องให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่ผ่านมาจึงไดัมีการติดตามและตรวจอาการบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รวม 24 ราย ปัจจุบันยังไม่มีอาการป่วยและตรวจไม่พบเชื้อ ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันรายล่าสุด พักอยู่ที่พักตามลำพัง จึงไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นคนในครอบครัวเพิ่มเติม

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายดีแล้วกลับบ้านได้อีก 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 56 ปี ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 34 ราย หายดีกลับบ้านได้แล้ว 14 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 20 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นตามลำดับ เว้น คนไทย 2 ราย ที่มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับ โดยรายที่มีภาวะวิกฤติทางระบบทางเดินหายใจ 1 ราย ทีมแพทย์ได้พิจารณาใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอด ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจปกติ ส่วนอีกรายที่มีวัณโรคร่วมไม่ได้ใช้เครื่องช่วยพยุงปอด และทั้ง 2 รายได้รับการรักษาเพิ่มเติมด้วยการรับน้ำเลือดจากผู้ป่วยที่หายดีไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งแพทย์กำลังพิจารณาให้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อช่วยในการรักษา ขณะนี้ถือว่าอาการผู้ป่วย 2 รายยังทรงตัว อัตราแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดดีขึ้น

"คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน มีรายงานเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 ว่าตั้งแต่มีการระบาดของโรคจนถึงวันที่ 11 ก.พ. 2563 มีบุคลากรทางการแพทย์ของจีน ที่มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อ 1,716 ราย คิดเป็น 3.8% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด และมีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็น 0.4% ของผู้ที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิต ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขอเน้นย้ำให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากผู้ป่วนอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกราย ทุกระดับ ทุกโรงพยาบาบที่ต้องให้บริการผู้ป่วนโรคระบบทางเดินหายใจ จัดและใช้อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม" นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: