ครม.เพิ่มสิทธิประโยชน์บุคลากรการแพทย์สู้ COVID-19 'เงินเพิ่ม-โควตาพิเศษ 2 ขั้น-ลดดอกเบี้ยเงินกู้'

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1936 ครั้ง

ครม.เพิ่มสิทธิประโยชน์บุคลากรการแพทย์สู้ COVID-19 'เงินเพิ่ม-โควตาพิเศษ 2 ขั้น-ลดดอกเบี้ยเงินกู้'

ครม.มีมติอนุมัติบรรจุข้าราชการ 24 สายงานวิชาชีพสาธารณสุข 38,105 อัตรา นักศึกษาแพทย์-ทันตแพทย์จบใหม่ 2,792 อัตรา ส่วนเภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข 4,787 อัตรา ให้ทำแผนเสนออีกครั้ง พร้อมสิทธิประโยชน์อื่น เช่น เงินเพิ่มพิเศษ 2,700 ล้านบาท, โควตาพิเศษ 2 ขั้น, ลดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสังกัดตำรวจ ทหาร มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น สายแพทย์ที่เกี่ยวกับ COVID-19 ด้วย | ที่มาภาพประกอบ: เฟสบุ๊ค Thiravat Hemachudha

15 เม.ย. 2563 Hfocus รายงานว่านางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอดังนี้คือ

1. อนุมัติ 38,105 อัตรา (24 สายงาน) ตามเงื่อนไขคือให้ยกคนกลุ่มเดิมที่ทำงานอยู่แล้วเป็นข้าราชการโดยการสอบคัดเลือกและจะไปทำความตกลงกันอีกครั้งว่าจะใช้วิธีสอบคัดเลือกรูปแบบใด ซึ่งผลจากการยกให้คนกลุ่มนี้เป็นข้าราชการทำให้ไทยมีอัตราแพทย์เต็มตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และห้ามใช้เงินเดิมไปบรรจุคนใหม่

ทั้งนี้การที่จะบรรจุอัตราว่างได้นั้นต้องเป็นตำแหน่งอื่นที่จำเป็น ไม่ได้อยู่ในสายงาน 24 สายงานที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว เช่น แพทย์แผนไทย และต้องทดลองปฏิบัติราชการตามปกติ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้บรรจุ ในส่วนอายุราชการให้นับย้อนได้แต่ไม่นำมาคิดเวลาเพื่อรับบำนาญ และจะมีการทยอยบรรจุ 3 รุ่น คือรุ่นเดือน พ.ค., ส.ค และ พ.ย. ทั้งนี้การบรรจุก่อน 1 ต.ค.63 ทำให้ต้องใช้งบกลางปี 2563

2. จัดสรรอัตราข้าราชการให้นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่ 2,792 อัตรา (จากที่ขอ 7,579) ส่วนเภสัชกร พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข (4,787 อัตรา) โดยให้ทำแผนเสนออีกครั้ง

3. ให้เงินเพิ่มพิเศษ 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติงานตรง เช่น แพทย์ พยาบาล 1,500 บาทต่อเดือน ถึงเดือน ก.ย.และกลุ่มสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือน ถึงเดือน ก.ย.นี้เช่นกัน

4.ให้โควตาพิเศษ 2 ขั้น

5. อายุราชการทวีคูณ ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายจะระบุให้เฉพาะตอนประกาศกฎอัยการศึกเท่านั้น

6. ลดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ สำหรับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

7.จ่ายเงินช่วยบุคลากรที่ติดเชื้อตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

8.บุคคลากรทางการแพทย์ได้รับบริจาคการทำประกันสุขภาพแล้ว จำนวน 320,000 กรมธรรม์

ทั้งนี้ สำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐมอบให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ยังมอบให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ของสังกัดอื่นด้วยเช่น ตำรวจ ทหาร มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น สายแพทย์ที่เกี่ยวกับ COVID-19 อีกด้วย

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: