15 มี.ค. สธ.แถลงยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย ยอดสะสม 114 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1097 ครั้ง

15 มี.ค. สธ.แถลงยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย ยอดสะสม 114 ราย

15 มี.ค. 2563 สธ.แถลงยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย รอยืนยัน 51 ราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่ติดเชื้อจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และกลุ่มคนที่สัมผัสชาวต่างประเทศ ยอดสะสม 114 ราย เผยมีคำสั่งสั่งย้าย 'อธิบดีกรมการค้าภายใน' ปมหน้ากากอนามัย สบส.สอบโรงพยาบาลพระราม 9 กรณีปล่อยดาราติด COVID-19 กลับบ้าน สช.สั่ง ร.ร.นานาชาติ KIS ปิดเรียน 14 วัน หลังพบผู้ปกครองใกล้ชิดดารา

15 มี.ค. 2563 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยล่าสุด พบผู้ป่วยเพิ่ม 32 คน รวมไทยมีผู้ป่วยสะสม 114 คน หายแล้ว 35 คน รักษาที่โรงพยาบาล 78 คน เสียชีวิต 1 คน โดยพบการแพร่เชื้อจากสถานที่ที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่จำนวนมาก 

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 32 คนนี้ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดเชื้อจากสถานบินเทิง กลุ่มติดเชื้อจากสนามมวยราชดำเนิน-ลุมพินี กลุ่มตำรวจ ตม. พนักงานร้านอาหารและพนักงานบริษัทในสนามบินสุวรรณภูมิ กลุ่มผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ กลุ่มข้าราชการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ และกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเจ้าของร้านอาหารที่ป่วย COVID-19 (ผู้ป่วยคนที่ 59) นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยรอยืนยันอีก 51 คน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนทั้ง 6 กลุ่มนี้

นพ.สุขุม ระบุว่า สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำมาตลอดคือขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปต่างประเทศในช่วงนี้ ซึ่งหลายคนก็ยังคงไปอยู่ เมื่อไปแล้วกลับมาก็ยังเข้าสังคม รวมกลุ่ม ไม่กักตัว ทำให้เกิดการแพร่เชื้อหลังจากทำกิจกรรมร่วมกันในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก

“การติดเชื้อเกิดขึ้นที่ผับเดียวเดิมๆ ติดซ้ำกันหลายกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจมีปัญหาที่สถานที่ หรือมีชาวต่างชาติอยู่มาก เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยสถานที่แออัดทั้งผับ สนามมวย ร้านอาหาร ก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อน”

ขณะที่ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า การพบผู้ป่วยทั้ง 32 คน ในครั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และกลุ่มคนที่สัมผัสชาวต่างประเทศ โดยมีการแพร่เชื้อผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานให้ ผอ.สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ทำการปิดพื้นที่ดังกล่าว และทำความสะอาดผับอื่นๆ ไปแล้วกว่า 10 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการบังคับใช้กฎหมายเสนอมาตรการปิดพื้นที่ที่ประชาชนรวมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมากจนอาจทำให้เกิดโรคได้

เผยมีคำสั่งสั่งย้าย 'อธิบดีกรมการค้าภายใน' ปมหน้ากากอนามัย

มีรายงานข่าวว่าวันนี้ (15 มี.ค.2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่ง สำนักยกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้กากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการ ของกรมการคภายใน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรึโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบ แล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าว ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้ที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.2563

สบส.สอบโรงพยาบาลพระราม 9 กรณีปล่อยดาราติด COVID-19 กลับบ้าน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลพระราม 9  แจ้งข้อมูลดาราดังติด COVID-19 เป็นไปตามระบบที่กรมควบคุมโรควางไว้ ภายใน 3 ชั่วโมง ที่ต้องแจ้งกรมควบคุมโรคหรือไม่ว่า เมื่อวานนี้(14 มี.ค.)ได้ส่งเจ้าหน้าที่ และนิตกรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่  มีการติดตามกับพยาบาลที่ประจำในโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่า เนื่องจากดาราดังกล่าว มาตรวจสุขภาพทั่วไป ประกอบอาการไม่รุนแรง มีแค่ไข้  ประกอบกับไม่ได้เข้าเกณฑ์โควิด -19 แต่ต้น ไม่มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศตามที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลจึงไม่ได้มีการกักตัวเฝ้าระวัง จึงทำให้ผู้ป่วยที่เป็นดาราคนดังกล่าวกลับบ้านเมื่อรู้ผลจึงแจ้งผลทางอีเมลล์ กับดาราดังและเป็นช่วงที่อยู่บ้านและถ่ายคลิปดังกล่าวจึงถือว่าเรื่องนี้สถานพยาบาลไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ความผิดในการปกติด เพราะเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ป่วยไม่ได้มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามหากต่อไปนี้พบสถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมควบคุมโรควางไว้ ในการรายงานผลภายใน 3 ชั่วโมง กรณีสงสัยและตรวจโควิดทางห้องปฏิบัติตามทางวิทยาศาสตร์จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล มาตรา 36 ผู้ประกอบกิจกรรม และผู้ดำเนินกิจการสถานพยาบาล จะมีความผิดจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท

สช.สั่ง ร.ร.นานาชาติ KIS ปิดเรียน 14 วัน หลังพบผู้ปกครองใกล้ชิดดารา

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากโรงเรียนนานาชาติ KIS (เหม่งจ๋าย) ว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนสองคน ได้ไปร่วมเล่นกอล์ฟกับดาราดังที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมาและมาขอรับเด็กในปกครองทั้งสองคนกลับบ้านเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา และแจ้งให้โรงเรียนทราบเรื่องการไปร่วมเล่นกอล์ฟกับดาราคนดังกล่าว 

จึงได้สั่งการให้โรงเรียนดังกล่าวปิดเรียนตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 16 ไปจนถึงวันที่ 30 มี.ค. และให้เปิดเรียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 มี.ค. โดยย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้ว พร้อมทั้งให้รีบแจ้งผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกคนเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง (self quarantine) โดยด่วนแล้ว

 

ที่มาเรียบเรียงจาก Thai PBS [1] [2] สำนักข่าวไทย [1] [2]

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: