รบ.สิงคโปร์ร่วมกับบริษัทเอกชนทุ่ม 1,800 ล้าน ช่วย 'พนักงานขับรถ-แท็กซี่' จากไวรัสโคโรนา

กองบรรณาธิการ TCIJ: 15 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 1196 ครั้ง

รบ.สิงคโปร์ร่วมกับบริษัทเอกชนทุ่ม 1,800 ล้าน ช่วย 'พนักงานขับรถ-แท็กซี่' จากไวรัสโคโรนา

รัฐบาลสิงคโปร์แถลงตั้งงบสนับสนุนพิเศษจำนวน 77 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1,800 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือพนักงานขับรถสารณะและคนขับแท็กซี่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 โดยจะมีเจ้าภาพเป็นกระทรวงคมนาคมและกรมขนส่งทางบกสิงคโปร์เป็นผู้รับปิดชอบ แบ่งเป็นรัฐบาลจะออกเงินในงบสนับสนุนพิเศษนี้ที่ 45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และส่วนที่เหลือจะมาจากบริษัทเอกชนผู้ให้บริการรถยนต์เช่าส่วนบุคคลและรถแท็กซี่

งบพิเศษดังกล่าวเกิดขึ้นหลังพบว่าบรรดาพนักงานขับรถและคนขับแท็กซี่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลต่อรายได้ เนื่องจากจำนวนเที่ยวในการรับผู้โดยสารลดลง ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพรายวันที่สมควรได้รับ

อย่างไรก็ตามรัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะให้เงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มอีก 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวัน สำหรับแท็กซี่หรือรถจ้างส่วนบุคคลเป็นเวลานาน 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะมีพนักงานขับรถได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวรวมประมาณ 40,000 ราย

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Channel News Asia, 13/2/2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: