สหภาพแรงงานจัดตั้งอย่างเข้มแข็ง ช่วง COVID-19 ระบาดทั่วโลก

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 14 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1246 ครั้ง

สหภาพแรงงานจัดตั้งอย่างเข้มแข็ง ช่วง COVID-19 ระบาดทั่วโลก

สหภาพแรงงานหลายแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จในการปกป้องงานและสุขภาพความปลอดภัยให้แก่แรงงานในระหว่างการเกิดโรค COVID-19 ระบาด | ที่มาภาพประกอบ: ABC News

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลอังกฤษประกาศให้มีการปิดเมือง เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการจัดการและควบคุม COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ การระบาดของ OVID-19 นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลกและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงาน ต่อตำแหน่งงานและการดำรงชีวิต สิ่งที่เห็นชัดคือแม้ผลกระทบของ OVID-19 จะเกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม แต่ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งจากโรคระบาดเองและมาตรการจัดการวิกฤต

มาตรการปิดเมืองในสหราชอาณาจักร ตามมาด้วยนโยบายที่กำหนดโดยประเทศอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปที่ปิดเมืองและระบบเศรษฐกิจบางส่วนในช่วงต้นๆ เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นและอัตราการตายเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ส่งผลให้รัฐบาลปิดร้านค้า อุตสาหกรรม โรงเรียน ร้านอาหาร สถานบันเทิงและสถานที่สักการะบูชา

สหภาพแรงงานก็ปิดสำนักงานเช่นกัน แต่ไม่หยุดจัดต้ังและกิจกรรมการเจรจาต่อรอง สหภาพแรงงานดำเนินงานแบบรวมหมู่ มีความแข็งแกร่งและจัดตั้งสมาชิก ยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาบนโต๊ะกับนายจ้างและรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของแรงงาน นั่นคือการหามาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่คนทำงานในแนวหน้าหรือคนที่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากโรงงานปิดงานชั่วคราว

สหภาพแรงงานในสหราชอาณาจักรสามารถเจรจาข้อตกลงในช่วงของการแพร่ระบาดได้

สภาแรงงาน (TUC) และสมาชิกร่วมกันถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจ และช่วยผลักดันมาตรการตอบสนองปัญหาของรัฐบาล การแทรกแซงที่จำเป็นนี้ทำให้เห็นถึงการปรับปรุงแผนเศรษฐกิจของรัฐบาล การรักษาตำแหน่งงานในระหว่างปิดเมือง

จากการเจรจาอย่างเข้มข้นกับสภาแรงงานและสหภาพแรงงานต่างๆ นาย Rishi Sunak รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนแรงงานให้สามารถฝ่าวิกฤต โครงการรักษาตำแหน่งงานริเริ่มและขยายต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 โครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้าง 80% ของค่าจ้างทั้งหมดของพนักงานที่ถูกปลดออกจากงานชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก

นี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของขบวนการแรงงาน คนงานหลายคนในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งถูกพักงานและได้ค่าจ้าง 100% อันเนื่องจากข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานและนายจ้าง

สมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สาม โดยมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีโรคระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสภาแรงงาน

TUC กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามแนวทาง “การลงทุนเพื่อสร้างความเติบโต” โดยบรรเทาวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเลวร้ายยิ่งกว่าช่วงทศวรรษของการตัดสวัสดิการ (Austerity) ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบรุนแรงจากโรคระบาด เรากำลังเรียกร้องให้มีโครงการประกันการจ้างงานใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน โดยเฉพาะคนงานรุ่นใหม่

ความสำเร็จของการทำข้อตกลงร่วมระดับโลก

รัฐบาลฝ่ายขวาที่ใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจำกัดการทำกิจกรรมสหภาพแรงงานในฮังการีและตุรกีและการจัดการวิกฤตของรัฐบาลบราซิลที่เสี่ยงอันตรายมาก สหภาพแรงงานทั่วโลกจึงยังคงเดินหน้าทำข้อตกลงกับนายจ้างและรัฐบาลเพื่อปกป้องงานและอุตสาหกรรม

ในเดนมาร์ก ข้อตกลงแรงงานภาคบริการกับรัฐบาลเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยจ่ายเงินเดือนถึง 90% ของเงินเดือนพนักงานภาคการโรงแรมและร้านอาหาร

ในสเปน รัฐบาลนำรายได้ขั้นต่ำมาใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงปัญหาความยากจนและการกีดกันทางสังคม ประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือตราบที่สถานการณ์ความเปราะบางทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ และพวกเขายังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาล สหภาพแรงงานสเปน UGT Comercio และ CCOO Servicios ทำข้อตกลงให้กับพนักงานซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีประเด็นการลดชั่วโมงทำงาน จำนวนคนทำงานพาร์ทไทม์เพิ่มขึ้นและประกันว่าคนทำงานทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น หน้ากากและถุงมือ

ในแอฟริกาใต้ การเจรจาระหว่างสหภาพแรงงาน นายจ้างและรัฐบาลนำไปสู่ข้อตกลงเกี่ยวกับการห้ามบังคับให้ทำงานโดยอ้างความจำเป็นในการให้บริการ ซึ่งไม่ให้ลาพักผ่อนประจำปีระหว่างการปิดเมือง อีกทั้ง ข้อพิพาทแรงงานทั้งหมดถูกพักไว้ จนกว่าจะยกเลิกการปิดเมือง สหภาพแรงงานเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของแอฟริกาใต้ (SACTWU) สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมระดับชาติให้มีการประกันการจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ให้แก่คนงาน 80,000 คน

มีรายงานว่า สหภาพแรงงานในสวีเดนได้สมาชิกใหม่กว่า 5,000 คนและสหภาพแรงงานในฝรั่งเศส อิตาลีและสหรัฐอเมริกาต่อต้านกลุ่มบรรษัทข้ามชาติ เช่น อเมซอน ที่ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างต่อเนื่อง สหภาพแรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลจัดระเบียบ “วิถีปกติใหม่” (new normal) โดยทำสัญญาประชาคมใหม่ ให้โลกกลับมาอยู่บนทางที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

สหภาพแรงงานมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

ผลกระทบระยะยาวของการแพร่ระบาดไวรัสทั่วโลกอาจนำหายนะมาสู่แรงงานและเศรษฐกิจโลก สหภาพแรงงานยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในการเรียกร้องสิทธิแรงงาน ค่าจ้างและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีและความเคารพต่อคนทำงาน

ดังนั้น หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โปรดเข้าร่วมตอนนี้


แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.tuc.org.uk/blogs/unions-show-organising-strength-during-global-pandemic

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: