ม.ค. 2563 โรงงานใหม่เปิด 313 แห่ง ปิดตัว 222 แห่ง กระทบแรงงาน 2,500 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 1490 ครั้ง

ม.ค. 2563 โรงงานใหม่เปิด 313 แห่ง ปิดตัว 222 แห่ง กระทบแรงงาน 2,500 คน

ตัวเลขขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.4) และขยายกิจการเดือน ม.ค. 2563 พบว่ามีจำนวนโรงงาน ทั้งสิ้น 313 โรงงาน ส่วนการยื่นขอปิดกิจการ มีจำนวน 222 โรงงาน เพิ่มขึ้น 53.10% มูลค่าการลงทุน 2.29 พันล้านบาท ลดลง 8.4% คิดเป็นแรงงานจำนวน 2.51 พันคน | ที่มาภาพประกอบ: USA Herald

เว็บไซต์ TNN24 รายงานเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) รายงานถึงตัวเลขขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.4) และขยายกิจการเดือน ม.ค. 2563 พบว่ามีจำนวนโรงงาน ทั้งสิ้น 313 โรงงาน ลดลง 13.29% จากช่วงเดียวกันในปี 2562 ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 2.53 หมื่นล้านบาท ลดลง 51.52% โดยสาเหตุที่จำนวนโรงงานที่ลดลง เนื่องจาก พ.ร.บ.โรงงาน 2562 เพิ่งบังคับใช้ปลายเดือน ต.ค. 2562 ซึ่งสาระหลักของ พ.ร.บ.โรงงานที่มีขนาดเล็กมาก ต่ำกว่า 50 แรงม้า แรงงานไม่ถึง 50 คนไม่ต้องมาขอ ร.ง.4

ส่วนทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พบว่าเพิ่มขึ้น แสดง ให้เห็นว่านักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นตอบรับนโยบายรัฐบาล โดยการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) เดือน ม.ค. 2563 มีการขอการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และขยายกิจการ จำนวน 98 โรงงาน เพิ่มขึ้น 988.88% แต่มูลค่าการลงทุน 1.04 หมื่นล้านบาท ลดลง 21.21% ขณะที่ การลงทุนในพื้นที่ อีอีซี มีจำนวน 45 โรงงาน เพิ่มขึ้น 25% มูลค่าการลงทุน 1.61 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.77% ส่วนการยื่นขอปิดกิจการ มีจำนวน 222 โรงงาน เพิ่มขึ้น 53.10% มูลค่าการลงทุน 2.29 พันล้านบาท ลดลง 8.4% คิดเป็นแรงงานจำนวน 2.51 พันคน อย่างไรก็ดีถือว่าลดลง 31.04% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 อยู่ที่ 3.64 พันคน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ