ก.ยุติธรรม ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง 'นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์'

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ส.ค. 2563 | อ่านแล้ว 698 ครั้ง

ก.ยุติธรรม ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง 'นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์'

ก.ยุติธรรม เดินหน้าศึกษาแนวทางการจัดตั้ง 'นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์' มีอนุกรรมการศึกษาฯ โดยเฉพาะ เชิญกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติม | ที่มาภาพประกอบ: ข่าวสด

จากการเปิดเผยของ เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แต่งตั้ง ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีที่ปรึกษา และอนุกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาทิ อดีตผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น และมีนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ ได้มีการประชุม หารือ และศึกษาดูงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานสัปดาห์ละครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี) โดยวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2563ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการฯ​ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมฯ​

ดร.โฆสิต สุวินิจจิต กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เรียนเชิญ นายวิบูลย์ กรมประดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวคิด “เรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้พ้นโทษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมีคุณภาพ” โดยได้ร่วมมือกับ “ธนาคารอออมสิน” นำโดย “ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน” ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเรื่องดังกล่าว โดยจะขับเคลื่อนทำงานคู่ขนานไปกับคณะอนุกรรมการชุดนี้ต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: