จับตา: 'เชียงใหม่ เชียงราย น่าน' เป็นจังหวัดที่คนไทยอยากเที่ยวมากที่สุดช่วงฤดูหนาว 2563

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 ธ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3879 ครั้ง


กรุงเทพโพลล์ระบุคนไทยคอนเฟิร์มมีแผนที่จะท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวหน้าหนาวปี 2563 นี้ถึงร้อยละ 25.2 ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.0 คิดว่ายังไม่มีแผนท่องเที่ยว โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาต้องทำงาน ไม่มีเงิน มีภาระค่าใช้จ่ายสูงโดยจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปมากที่สุดคือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 รับทราบถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และมีถึงร้อยละ 38.6 ที่คิดจะใช้โครงการฯ แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 คิดว่าจะไม่ใช้โครงการฯ โดยให้เหตุผลว่า ใช้แอปฯ ไม่เป็น ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยี ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.5 เชื่อมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้คนออกมาเที่ยวค่อนข้างมากถึงมากที่สุด | ที่มาภาพประกอบ: travel.trueid.net

เมื่อช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2563 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “หยุดยาวหน้าหนาวนี้คนไทยไปไหนกัน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,137 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.0 ไม่มีแผนที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทย ในช่วงหยุดยาวหน้าหนาวนี้ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 20.0 ไม่มีเวลาต้องทำงาน/เรียน รองลงมาร้อยละ 11.7 ไม่มีเงินใช้ มีภาระค่าใช้จ่ายมาก และร้อยละ 8.8 มีปัญหาสุขภาพ ขณะที่ร้อยละ 25.2 มีแผนที่จะไปท่องเที่ยว และร้อยละ 20.8 อาจจะไป/ยังไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยวเพื่อรับบรรยากาศหนาวมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ จังหวัดเชียงรายคิดเป็นร้อยละ 9.0 จังหวัดน่าน คิดเป็นร้อยละ 6.6 จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 6.4 และจังหวัดเลยคิดเป็นร้อยละ 5.1

ส่วนการรับทราบถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โครงการเราเที่ยวด้วยกันพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 รับทราบถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ขณะที่ร้อยละ 32.1 ไม่ทราบ

ทั้งนี้เมื่อถามว่า “หากท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่านจะใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 คิดว่าจะไม่ใช้ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 18.5 ให้เหตุผลว่าใช้แอปฯ ไม่เป็น ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยี รองลงมาร้อยละ 15.5 ให้เหตุผลว่าขั้นตอนการลงทะเบียนยุ่งยาก และร้อยละ 3.5 ให้เหตุผลว่าขั้นตอนการจองโรงแรม ที่พัก ยุ่งยาก ขณะที่ร้อยละ 38.6 คิดว่าจะใช้

สุดท้ายเมื่อถามความเห็นต่อมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ทำให้อยากออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.5 เห็นว่าทำให้อยากออกมาเที่ยวค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 44.8 เห็นว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: