เตรียมเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษา ใน รร.สังกัด สพฐ. เจาะกลุ่มเด็ก ม.ต้น

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 431 ครั้ง

เตรียมเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษา ใน รร.สังกัด สพฐ. เจาะกลุ่มเด็ก ม.ต้น

เตรียมเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษา ใน รร.สังกัด สพฐ. เจาะกลุ่มเด็กม.ต้น เรียนหลักสูตรด้านวิชาชีพ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเชื่อเด็กจะสนใจเรียนวิชาชีพมากขึ้น คิกออฟภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ | ที่มาภาพประกอบ: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 ว่านายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้นโยบายมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปคิดการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ว่า จะสามารถดำเนินการในแนวทางใดได้บ้าง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้ง สพฐ.และ สอศ.ได้ประชุมร่วมกันตามข้อสั่งการของ รมว.ศธ. มีข้อสรุปว่า จะมีการเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โดยจะเป็นการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพตั้งแต่ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3 สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น จะเป็นหลักสูตรด้านวิชาชีพ เช่น หลักสูตรโรโบติกส์ เป็นต้น ซึ่งเด็กสามารถเลือกเรียนตามที่ตัวเองสนใจได้ และตนคิดว่าเด็กจะสนใจเรียนวิชาชีพมากขึ้น โดยขณะนี้ สอศ.อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนอยู่

นายณรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อที่เด็กสำเร็จการศึกษาแล้วมีทักษะวิชาชีพก็อาจจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการเอง หรือมีงานทำตามสาขาวิชาชีพเหล่านั้นที่ตัวเองเรียนมา หรือเด็กอาจจะอยากเรียนเพิ่มเติมต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ เนื่องจากได้เรียนพื้นฐานมาแล้ว ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การดำเนินโครงการเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียน สพฐ.นี้ จะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนช่างเทคนิคและช่างเทคโนโลยี อีกทั้งเด็กเรียนจบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ห้องเรียนอาชีวะในสพฐ.จะเริ่มขับเคลื่อนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ทันที

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: