จับตา: รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบินไทย ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 598 ครั้ง


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอเอกสาร 'รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)' ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2563 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ