คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน ประเมินภายในเดือน มิ.ย. 2563 จะมีแรงงานตกงาน 7.13 ล้านคน

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 626 ครั้ง

คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน ประเมินภายในเดือน มิ.ย. 2563 จะมีแรงงานตกงาน 7.13 ล้านคน

คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ประเมินภายในเดือน มิ.ย. 2563 จะมีแรงงานตกงาน 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด 1.ธุรกิจบันเทิง คาดว่าจะเลิกจ้าง 6 หมื่นคน 2.ร้านอาหาร 2.5 แสนคน 3.สปาและร้านนวดในระบบ 3.96 หมื่นคน สปาและร้านนวดนอกระบบ 2 แสนคน 4.ธุรกิจโรงแรม 9.78 แสนคน 5.ศูนย์การค้าและค้าปลีก 4.2 ล้านคน 6.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7.76 หมื่นคน 7.สิ่งทอ 2 แสนคน 8.ธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคน | ที่มาภาพประกอบ: ILO Asia-Pacific

เว็บไซต์ข่าวหุ้น รายงานเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 ว่านายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กกร. เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ได้ประเมินผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อการจ้างงานที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 มีความรุนแรงมากกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ผู้ได้รับผลประทบจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ถึงกลาง และธุรกิจการเงินที่กู้เงินจากต่างประเทศ และเมื่อค่าเงินบาทลอยตัวทำให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปิดกิจการ

แต่สำหรับวิกฤติโควิด-19 ผู้ที่ได้รับผลกระทบ กระจายไปทุกกลุ่ม ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วน ทำให้มีผู้ตกงานและได้รับผลกระทบจำนวนมากกว่า โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แรงงานมากและธุรกิจฐานราก เช่น ธุรกิจบริการทุกขนาดและธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรง ซึ่ง กกร.ประเมินว่าสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจหลักล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กกร.ประเมินว่าภายในเดือน มิ.ย.นี้ จะมีแรงงานตกงาน 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด แบ่งเป็น

1.ธุรกิจบันเทิง คาดว่าจะเลิกจ้าง 6 หมื่นคน 2.ร้านอาหาร 2.5 แสนคน 3.สปาและร้านนวดในระบบ 3.96 หมื่นคน สปาและร้านนวดนอกระบบ 2 แสนคน 4.ธุรกิจโรงแรม 9.78 แสนคน 5.ศูนย์การค้าและค้าปลีก 4.2 ล้านคน 6.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7.76 หมื่นคน 7.สิ่งทอ 2 แสนคน 8.ธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคน

โดยแรงงานที่อาจตกงาน 7.13 ล้านคนนี้ จะเป็นแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน 6.773 ล้านคน คิดเป็น 95% ของแรงงานที่ตกงาน

"ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นเอสเอ็มอี หากการระบาดยืดยาวเกินเดือน มิ.ย.นี้ จะลุกลามไปกระทบธุรกิจใหญ่ เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ตัวเลขการตกงานสูงขึ้นกว่าที่คาด" นายสุพันธุ์ ประธาน ส.อ.ท.กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: