ส่องรายได้ธุรกิจโรงเรียนเอกชน 212 บริษัท ปี 62 รายได้รวม 12,113 ล้านบาท

ทีมข่าว TCIJ | 4 ต.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1302 ครั้ง

ปี 2562 ธุรกิจ ‘โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน’ รายได้สูงสุด ‘มหาวิทยาลัยเอกชน’ ต่ำสุด - พบนิติบุคคลเจ้าของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 212 ราย มีรายได้รวม 12,113 ล้านบาท กำไรสุทธิ 793 ล้านบาท - 5 นิติบุคคลรายได้สูงสุด ‘แสงเงินพัฒนาการ (เครือโรงเรียนสารสาสน์) - ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด (โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์) - บริติช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต) - แฮนส์ เมเนจเมนท์ จำกัด (โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน กรุงเทพ)’ | ที่มาภาพประกอบ: 1778011 (Pixabay License)

ปี 2562 ธุรกิจ โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน รายได้สูงสุด มหาวิทยลัยเอกชนต่ำสุด

จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าในปี 2562 หมวดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการศึกษา 5 หมวด พบว่าหมวด ‘การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ’ มีรายได้สูงสุด เรียงลำดับดังต่อไปนี้

1. การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ (รหัสประเภทธุรกิจ 85101) จำนวนนิติบุคคล 240 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 11,236,801,340.00 บาท รายได้รวม 11,999,012,235.99 บาท

2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (รหัสประเภทธุรกิจ 85220) จำนวนนิติบุคคล 54 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,844,170,000.00 บาท รายได้รวม 1,222,013,432.61 บาท

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา (รหัสประเภทธุรกิจ 85301) จำนวนนิติบุคคล 33 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,264,350,000.00 บาท รายได้รวม 672,159,445.32 บาท

4. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา สำหรับผู้เรียนปกติ (รหัสประเภทธุรกิจ 85211) จำนวนนิติบุคคล 18 ราย จำนวนนิติบุคคล 18 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,532,200,000.00 บาท รายได้รวม 358,869,130.02 บาท

5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี (รหัสประเภทธุรกิจ 85302) จำนวนนิติบุคคล 30 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 5,844,750,000.00 บาท รายได้รวม 155,048,988.84 บาท

ธุรกิจโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน นิติบุคคล 212 ราย มีรายได้รวม 12,113 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาประเภทธุรกิจ ‘การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ’ (รหัสประเภทธุรกิจ 85101) คำอธิบายประเภทธุรกิจ “การศึกษาระดับประถมศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้ในและนอกระบบโรงเรียนที่มีเนื้อหาคล้ายกัน ตลอดจนการศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดให้บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา”

จากจำนวนนิติบุคคลทั้งหมด 240 ราย และทุนจดทะเบียนรวม 11,236,801,340.00 บาท (การจัดอันดับปี 2563 ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2563) นั้นพบว่าเป็นทุนสัญชาติไทย 178 ราย มูลค่าการลงทุน 10,313.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 91.78%

ส่วนทุนต่างชาติ 62 ราย มูลค่าการลงทุนรวม 923.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.22% อันดับ 1. จีน มูลค่าการลงทุน 204.68 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.82% อันดับ 2. หมู่เกาะเคย์แมน มูลค่าการลงทุน 190.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.69% และ อันดับ 3. สิงคโปร์ มูลค่าการลงทุน 147.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.32% อันดับ 4. ฮ่องกง 118.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.06% และอันดับ 5. อังกฤษ 72.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน  0.64%

จากจำนวนนิติบุคคลทั้งหมด 240 ราย ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด อันดับ 1. กรุงเทพฯ 123 ราย อันดับ 2. เชียงใหม่ 13 ราย อันดับ 3. ปทุมธานี 12 ราย อันดับ 4. สงขลา 9 ราย และอันดับ 5. นนทบุรี 8 ราย

ในปีงบการเงิน 2562 จากจำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน 212 ราย พบว่ามีรายได้รวม 12,113.56 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 793.69 ล้านบาท นอกจากนี้พบว่าสถานะของธุรกิจคำนวณจากข้อมูลนิติบุคคลที่ส่งงบการเงินต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบการเงิน 2559 - 2562) จากนิติบุคคลทั้ง 240 ราย พบว่าทำกำไรต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี 64 ราย กำไรและขาดทุนใน 3 ปี 48 ราย และขาดทุนต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี 58 ราย

5 นิติบุคคลรายได้สูงสุด ในธุรกิจโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปี 2562

ในปี 2562 นิติบุคคลประเภทธุรกิจ ‘การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ’ (รหัสประเภทธุรกิจ 85101) ที่มีรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2563) ได้แก่

อันดับ 1. บริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด (เลขทะเบียน 0105524009108) รายได้รวม 1,452,986,882.95 บาท

บริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด เจ้าของ 'เครือโรงเรียนสารสาสน์' | ที่มาภาพ: ผู้จัดการออนไลน์

จดทะเบียนจัดตั้ง 24 เม.ย. 2524 ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท รายชื่อคณะกรรมการ 1.นายพิบูลย์ ยงค์กมล มูลค่าและสัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ (ข้อมูลปี 2559-2563) สัญชาติไทย 100%

สำหรับบริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด นั้นคือเจ้าของ 'เครือโรงเรียนสารสาสน์' ข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา ระบุว่ามีเครือข่ายเกือบ 50 สาขา อาทิ โรงเรียน สารสาสน์วิเทศนครปฐม,โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ฯลฯ  มีนักเรียนนักศึกษาในเครือข่ายกว่า 90,000 คน

อันดับ 2. บริษัท ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด (เลขทะเบียน 0105541052067) รายได้รวม 1,337,317,857.00 บาท

บริษัท ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด เจ้าของโรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ | ที่มาภาพ: Harrow International School Bangkok

จดทะเบียนจัดตั้ง 20 ส.ค. 2541 ทุนจดทะเบียน 490,000,000.00 บาท รายชื่อคณะกรรมการ 1.นายทัช จุง แดเนียล ชิวซร์ 2.นายวิเชียร หาญประวีณ 3.นายนีล อาเธอร์ มอลลิชซัน 4.นายแมททิว จอห์น รีส์/ มูลค่าและสัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ (ข้อมูลปี 2559-2563) 1. ไทย 299,889,900.01 บาท คิดเป็นสัดส่วน 61.20% 2. หมู่เกาะเคย์แมน 190,110,099.99 บาท คิดเป็นสัดส่วน 38.80%

อันดับ 3. บริษัท โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (เลขทะเบียน 0115544002605) รายได้รวม 615,880,316.08 บาท

บริษัท โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เจ้าของโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน | ที่มาภาพ: Which School Advisor

จดทะเบียนจัดตั้ง 3 เม.ย. 2544 ทุนจดทะเบียน 253,000,000.00 บาท รายชื่อคณะกรรมการ 1.นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์/ มูลค่าและสัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ (ข้อมูลปี 2559-2563) สัญชาติไทย 100%

อันดับ 4. บริษัท บริติช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เลขทะเบียน 0105537121980) รายได้รวม 550,628,108.73 บาท

บริษัท บริติช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต | ที่มาภาพ: British International School, Phuket

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 13 ต.ค. 2537 ทุนจดทะเบียน 150,000,500.00 บาท รายชื่อคณะกรรมการ 1. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 2. นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์ 3. นายอรรถวิท อุไรรัตน์ 4. นางสาวอภิระมณ อุไรรัตน์ 5. นายนเรฏฐ์ พันธราธร 6. นางสาววรารัตน์ ธนเกียรติ์/ มูลค่าและสัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ (ข้อมูลปี 2559-2563) 1. ไทย 149,997,720.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% 2. มาเลเซีย 2,780 บาท คิดเป็นสัดส่วน 0%

อันดับ 5. บริษัท แฮนส์ เมเนจเมนท์ จำกัด (เลขทะเบียน 0105533041892) รายได้รวม 549,950,156.30 บาท

บริษัท แฮนส์ เมเนจเมนท์ จำกัด เจ้าของโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน กรุงเทพ | ที่มาภาพ: AllEduguide.com

จดทะเบียนจัดตั้ง 11 เม.ย. 2533 ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท รายชื่อคณะกรรมการ 1. นางสุพัตรา อังควินิจวงศ์ 2. นายวิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน์ 3. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ 4. นายนภัทร อัสสกุล 5. นายณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ 6. นางวรัทยา อัสสกุล/ มูลค่าและสัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ (ข้อมูลปี 2559-2563) ไทย 100%

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ