คาดบังคับใช้กฎกระทรวงสร้างอาคารใหม่ตามแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ม.ค. 2564

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1167 ครั้ง

คาดบังคับใช้กฎกระทรวงสร้างอาคารใหม่ตามแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ม.ค. 2564

ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคาด ร่างกฏกระทรวงอาคารอนุรักษ์พลังงาน หรือ BEC บังคับใช้ ม.ค. 2564 นำร่องกับอาคารใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้น | ที่มาภาพประกอบ: MDPI

เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย. 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และโฆษก พพ. เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. … หรือ Building Energy Code (BEC) อยู่ในขั้นตอนรอประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อประกาศแล้วจากนั้นจะมีผลบังคับภายใน 120 วันซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วง ม.ค.2564 ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการออกประกาศกระทรวง 2ฉบับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณ และขั้นตอนดำเนินการ

สำหรับสาระสำคัญ คือ จะบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน (หอประชุม) โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า

โดยให้เริ่มดำเนินการกับอาคารพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปในปีแรก(ปี 2564) และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับรองแบบอาคารโดยกำหนดให้การตรวจรับรองแบบอาคารให้กระทำโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม และผ่านการทดสอบหลักสูตรที่ พพ ให้การรับรอง จากนั้นในปีที่ 2 (ปี 2565) ให้บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ปีที่ 3 (ปี 2566) บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ BEC จะต้องออกแบบอาคารให้ลดความร้อนเข้าสู่อาคารและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีเกณฑ์ประเมิน ได้แก่ ระบบกรอบอาคารด้วยการลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ระบบแสงสว่าง ส่งเสริมใช้หลอดประหยัดไฟ ระบบปรับอากาศ ส่งเสริมใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ระบบผลิตน้ำร้อน และเกณฑ์การใช้พลังงานรวม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: