10 เม.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 50 คน สะสม 2,473 คน เสียชีวิต 1 คน สะสม 33 คน รักษาหาย 73 คน สะสม 1,013 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1269 ครั้ง

10 เม.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 50 คน สะสม 2,473 คน เสียชีวิต 1 คน สะสม 33 คน รักษาหาย 73 คน สะสม 1,013 คน

10 เม.ย. 2563 ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 50 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,473 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 33 คน รักษาหาย 73 คน รักษาหายสะสม 1,013 คน

10 เม.ย. 2563 Thai PBS นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 50 คน ยอดสะสม 2,473คน หายดีแล้ว 1,013 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเสียชีวิต 33 คน ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงยังเป็นวัยทำงานอายุ 20-29 ปีซึ่งมีมากที่สุดดังนั้นจึงขอเตือนว่าเป็นผู้ที่กระจายไวรัสได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: