เปิด 'ศูนย์รุกขกร' ช่วยดูแลต้นไม้ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3211 ครั้ง

เปิด 'ศูนย์รุกขกร' ช่วยดูแลต้นไม้ทั่วประเทศ

กรมป่าไม้ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรุกขกรกรมป่าไม้ ดำเนินการดูและและช่วยอบรมการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกต้องทั่วประเทศ | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 ว่ากรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ การดูแลและการจัดการต้นไม้ในเมือง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรุกขกรกรมป่าไม้ ให้ความรู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุกขกรกรมป่าไม้ ในการดูแลรักษาตามหลักวิชาการรุกขกรรม เพื่อช่วยให้ต้นไม้สามารถฟื้นฟูเป็นร่มเงาทางธรรมชาติให้กับเมืองทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ต้นไม้มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยสร้างร่มเงา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเมืองและประชาชนที่อาศัยในต่างจังหวัด โดยเฉพาะการดูแลและจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม อีกทั้งยังช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การดูแลต้นไม้ในเมืองเหล่านี้ จะไม่ถูกตัดทิ้งโดยไม่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากทั้งด้านทรัพยากร กำลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยหากมีเจ้าหน้าที่รุกขกรเป็นผู้ดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักการที่ถูกต้อง จะช่วยให้ต้นไม้ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งการตัดแต่งกิ่ง การบำรุงดินและน้ำ ต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป โดยทีมรุกขกรเหล่านี้จะกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ในเมือง หรือต้นไม้ที่สำคัญในแต่ละจังหวัด รวมทั้งให้ความรู้พัฒนาทีมรุกขกรในพื้นที่ให้เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า โครงการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองเพื่อความสุขของประชาชน เริ่มนำร่องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะเป็นจังหวัดต้นแบบในการขยายงานรุกขกร จำนวนกว่า 500 คน ร่วมโครงการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมรุกขกรของกรมป่าไม้ นำไปใช้ดูแลต้นไม้ในเมืองของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้งานรุกขกร มีความสำคัญตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกชนิดของไม้ การจัดการกับต้นไม้ในเมือง การปลูก การบำรุงรักษา การป้องกันโรคและแมลง การทำศัลยกรรมต้นไม้ตามหลักวิชาการ และวิธีการปีนต้นไม้ที่ถูกวิธี ลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดความเสียหายของต้นไม้ ช่วยรักษาต้นไม้ให้คงความสมบูรณ์ และเติบโตอย่างเหมาะสม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: