เผยที่ประชุมโครงสร้าง ก.ศึกษาธิการ ให้ 'ศธจ.-สพท.' ยังอยู่ครบ-ไม่ยุบ ชี้ไม่มีงานทับซ้อน

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 496 ครั้ง

เผยที่ประชุมโครงสร้าง ก.ศึกษาธิการ ให้ 'ศธจ.-สพท.' ยังอยู่ครบ-ไม่ยุบ ชี้ไม่มีงานทับซ้อน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ว่าหลังตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาเนื้องานต่างๆ มีข้อสรุปว่าไม่มีงานใดของคณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทับซ้อนกัน ไม่มีการยุบทั้ง กศจ.และ สพท.อย่างแน่นอน

ช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่านายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังได้มออบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อพิจารณาเนื้องานต่างๆ โดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่า ไม่มีงานใดของคณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทับซ้อนกัน ส่วนกลุ่มงานสีเทาที่ไม่สามารถแบ่งกันได้อย่างชัดเจนนั้น หลังจากที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย พบว่า ไม่มีกลุ่มงานสีเทาที่ไม่สามารถแบ่งงานกันได้ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานในพื้นที่สามารถบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างเต็มที่ โดยเนื้องานใดที่เกี่ยวข้องกับ กศจ.ก็ให้ กศจ.ดำเนินการ และหากงานใดเป็นหน้าที่ของ สพท.ก็ให้ สพท.ดำเนินการ ดังนั้นจึงถือว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ไม่มีเรื่องใดที่ไม่ลงตัว

นายวราวิช กล่าวต่อว่า ส่วนการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่ขึ้นตรง กับ สพฐ. แต่ขณะนี้แต่งตั้งโยกย้ายโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จึงทำให้เกิดปัญหา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแล้วว่า บุคลากรของหน่วยงานใด ก็ต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดนั้นเป็นผู้มีอำนาจเลื่อน ลด ปลด ย้ายได้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือให้ สพฐ.เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายได้ แต่การโยกย้ายนั้นจะให้พิจารณาในภาพรวมระดับจังหวัด อาทิ จังหวัดที่มีเขตพื้นที่ 8 เขต ก็ให้พิจารณาโยกย้ายครู ผู้บริหารข้ามเขตพื้นที่ได้ภายในจังหวัด กรณีที่ย้ายข้ามจังหวัดให้เสนอเรื่องมาที่ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นในโยกย้ายข้าราชการ สพฐ.ก็รับไปปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ถือว่าข้อสรุปทั้งหมดได้ประโยชน์ทุกฝ่ายโดยไม่ส่งผลกระทบกับใครทั้งสิ้น และมาถึงจุดนนี้ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการยุบทั้ง กศจ.และ สพท.อย่างแน่นอน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ