ก.คลัง เปิดเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ 'เราไม่ทิ้งกัน' ได้รับเงินงวดแรกราว 1.4 ล้านคน

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1919 ครั้ง

ก.คลัง เปิดเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ 'เราไม่ทิ้งกัน' ได้รับเงินงวดแรกราว 1.4 ล้านคน

9 เม.ย. 2563 กระทรวงการคลัง เปิดเกณฑ์คัดกรอง 'เราไม่ทิ้งกัน' ผู้ได้รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท รวม 8 ล้านคน อาชีพอิสระ (ผู้ประกันตน ม.39 และ 40) 5 ล้านคน อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย 3 ล้านคน ในกลุ่มนี้จะครอบคลุม อาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย กลุ่มมีนายจ้าง ขับรถรับจ้าง ขายล็อตเตอรี่ มัคคุเทศก์ และอาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้รับเงินงวดแรก 1.68 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 24.28 ล้านคน จากการคัดกรองเพื่อหาตัวให้เจอ พบชื่อบัญชีไม่ตรง 260,000 คน และสละสิทธิ์ 20,000 คน จึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราว 1.4 ล้านคน

9 เม.ย. 2563 เพจไทยคู่ฟ้า อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการคลัง เปิดเกณฑ์คัดกรอง 'เราไม่ทิ้งกัน' ผู้ได้รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท ระบุดังนี้

ประมาณการกลุ่มที่จะได้รับสิทธิทั้งหมด รวม 8,000,000 ล้านคน
-อาชีพอิสระ (ผู้ประกันตน ม.39 และ 40) --- 5,000,000 คน
-อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย --- 3,000,000 คน

ในกลุ่มนี้จะครอบคลุม อาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย กลุ่มมีนายจ้าง ขับรถรับจ้าง ขายล็อตเตอรี่ มัคคุเทศก์ และอาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้รับเงินงวดแรก 1,680,000 คน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 24,280,000 คน

จากการคัดกรอง เพื่อ “หาตัวให้เจอ” พบชื่อบัญชีไม่ตรง 260,000 คน และสละสิทธิ์ 20,000 คน จึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราว 1,400,000 คน

กระทรวงการคลัง กำหนดเป้าหมายโอนเงิน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 1,396,622 คน (ใกล้เคียงกับจำนวนที่คัดกรอง 1,400,000 คน)
- 8 เม.ย. 2563 รวม 251,821 คน
- 9 เม.ย. 2563 รวม 641,703 คน
- 10 เม.ย. 2563 รวม 503,098 คน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: