ศธ. มีมติตั้งศูนย์ช่วยเหลือ นร.-นศ. ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 530 ครั้ง

ศธ. มีมติตั้งศูนย์ช่วยเหลือ นร.-นศ. ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อต้นเดือน มี.ค. 2563 มีมติให้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษากรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ | ที่มาภาพประกอบ: The Star

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 ว่านายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนรองรับการใช้งบประมาณ ปี 2563 และ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 อาจส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณขาดความเชื่อมต่อในการดำเนินโครงการต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมแผนสำรองไว้ก่อนสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษากรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศขึ้น ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ข้อมูลร้องเรียนรับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นหากเด็กและเยาวชนพบว่าโดนกระทำด้วยความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นก็สามารถร้องเรียนเรื่องเข้ามาได้ที่ศูนย์ดังกล่าวภายใน ศธ. สำหรับศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษากรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นศูนย์ที่รวบรวมจากหน่วยงานภายใน ศธ.มาบูรณการการทำงานร่วมกัน รวมถึงจะส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆที่จะเกิดขึ้นด้วย เพื่อแก้ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ว่าในจำนวนโรงเรียนกลุ่มนี้ที่มีอยู่จะมีจำนวนครูเพียงพอหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีระเบียบที่เกี่ยวข้องระบุว่า ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราครู แต่ขณะเดียวกันตนมีข้อมูลแล้วว่ามีโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone อยู่จำนวนเท่าไหร่ที่มีความต้องการเพิ่มอัตราครู เพื่อให้ได้รับการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียม เช่น โรงเรียนกลุ่ม Stand Alone มีอยู่จำนวน 2,600 แห่งเมื่อเช็คข้อมูลแล้วพบว่า มีครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขาดประมาณ 300 คน เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราวางแผนจัดสรรอัตรากำลังครูให้แก่กลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: