Google เผยความท้าทายจาก COVID-19 ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องเผชิญ

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 3579 ครั้ง

Google เผยความท้าทายจาก COVID-19 ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องเผชิญ

Google เผยความท้าทายจาก COVID-19 ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องเผชิญ เมื่อบริการที่จำเป็นต่าง ๆ ถูกนำไปไว้บนโลกออนไลน์ ความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตจึงเพิ่มขึ้น

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน ต.ค. 2563 กูเกิล (Google) รายงานผลการศึกษาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19 โดยศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User) พบว่า การศึกษาล่าสุดของทีม Next Billion Users พบว่ากลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User) ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่ากลุ่มอื่น ความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ทำให้ความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น

ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องเผชิญนั้นหนักหนายิ่งขึ้นไปอีก เมื่อบริการที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น การพาณิชย์ การศึกษา บริการด้านสุขภาพ และบริการอื่น ๆ ของภาครัฐ ถูกนำไปไว้บนโลกออนไลน์เพื่อรับมือกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลานั้นลดลง ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความรู้และทักษะด้านดิจิทัล และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้กลายเป็นปัญหาที่หนักหนาขึ้น และอาจทำให้ผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่สามารถไล่ตามคนอื่น ๆ ได้ทัน และเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ช้ากว่าคนอื่น

การศึกษาครั้งนี้ระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ ทั้งความจำเป็นที่มีอยู่ก่อนหน้าและความจำเป็นใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามา โดยหนึ่งในนั้นคือความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่ามากขึ้น เมื่อเรื่องอาหาร การศึกษา และแม้แต่อาชีพการงานนั้นถูกย้ายจากโลกกายภาพไปสู่โลกดิจิทัล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต และการอยู่บนโลกออนไลน์ได้นานขึ้นก็ได้กลายเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้คนในปัจจุบันไปแล้ว ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น

นายซีซาร์ เซงกุปตา รองประธานฝ่าย Payments และ Next Billion Users Initiative ของกูเกิลกล่าวว่า โควิด-19 ถือเป็นความท้าทายสำหรับทุกคน แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษคือกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ แต่ในความท้าทายนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ หากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคมร่วมมือกัน เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น และเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตขึ้น เราสามารถทำให้อินเตอร์เน็ตดีขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคหลังโควิด-19 เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้นับพันล้านคนในปัจจุบัน รวมทั้งผู้ใช้รายใหม่อีกนับพันล้านคนที่กำลังจะตามมา และผู้ใช้กลุ่มใหม่ในอนาคต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: