ธปท. เผยการใช้ e-payment เพิ่มสูงขึ้นช่วง COVID-19 ผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นขอ license ต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 454 ครั้ง

ธปท. เผยการใช้ e-payment เพิ่มสูงขึ้นช่วง COVID-19 ผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นขอ license ต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยการใช้ e-payment เพิ่มสูงขึ้นช่วง COVID-19 ผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นขอ license ต่อเนื่อง โดย e-payment ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ 'พร้อมเพย์' มียอดลงทะเบียนแล้ว 52 ล้านหมายเลข ธุรกรรมเฉลี่ย 11 ล้านรายการ/เดือน มีจำนวนธุรกรรมสูงสุดถึง 16 ล้านรายการในเดือน เม.ย. 2563 มีร้านค้าที่รับชำระด้วย QR Code กว่า 6 ล้านจุด | ที่มาภาพประกอบ: mohamed_hassan (Pixabay License)

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 2563 ที่ผ่านมาว่านางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมและมีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการโอนเงินและชำระเงิน ทำให้มีผู้สนใจประกอบธุรกิจด้านนี้เพิ่มขึ้นมาก

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการชำระเงิน ตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2561 จำนวน 118 คน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธปท. มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินรายใหม่ไปแล้วจำนวน 17 คน รวม 32 ใบอนุญาต และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 10 คน โดย ธปท. ได้กำหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตที่ชัดเจน โดยใช้เวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่งรายละเอียดการขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจได้เผยแพร่ผ่านคู่มือประชาชนบนเว็บไซต์ของ ธปท. โดยการพิจารณาได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง รูปแบบการประกอบธุรกิจ ความมั่นคงเข้มแข็งของระบบงานและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกรรมโอนเงินและชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ พร้อมเพย์ ปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้ว 52 ล้านหมายเลข ธุรกรรมเฉลี่ย 11 ล้านรายการต่อเดือน และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีจำนวนธุรกรรมสูงสุดถึง 16 ล้านรายการในเดือนเมษายน 2563 และมีร้านค้าที่รับชำระด้วย QR Code กว่า 6 ล้านจุด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ